"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

ministru

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


 Centrul Euros

 

Hot-Line

 

85 UASM

The Senate

 

Numele, prenumele

Funcția, titlul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic

1. VOLCONOVICI Liviu

președinte, rector, dr.hab., prof.univ.

2. MELNIC Iurie

prim-prorector, dr., conf. univ.

3. CERCEL Ilie

prorector, dr., conf. univ.

4. BOAGHIE Dionisie

prorector, dr., conf. univ.

5. SCRIPNIC Elena

prorector, dr., conf. univ.

6. DAICU Anatol

prorector

7. BALTAG Grigore

secretar, dr., conf. univ.

8. BACEAN Ion

decan, dr., conf. univ.

9. HORJAN Oleg

decan, dr., conf. univ.

10. TOMIȚA Petru

decan, dr., prof. univ.

11. NiCOLAESCU Gheorghe

decan, dr., conf. univ.

12. GOROBEȚ Vladimir

decan, dr., conf. univ.

13. POPOVICI Mihail

decan, dr., conf. univ.

14. MOREI Virgiliu

preş. com. sind., dr., conf. univ.

15. BURDUJA Victor

preş. com. sind. studenţesc

16. LISENCO Victor

st. an.III, președinte SAS

17. RURAC Mihail

dr., conf. univ.

18. ANDRIUCA Valentina

șef catedră, dr., conf. univ.

19. BOTNARENCO Ion

dr., conf. univ.

20. BONTEA Oleg

dr., conf. univ.

21. ȘEREMET Victor

dr. hab., prof.univ.

22. FRECĂUȚEANU Alexandru

dr. hab., prof. univ.

23. COJOCARI Vadim

dr., conf.univ.

24. GANGAN Svetlana

șef catedră, dr., conf. univ.

25. SÎRBU Olga

șef catedră, dr., conf. univ.

26. MOCANU Natalia

șef catedră, dr. hab., conf. univ.

27. LITVIN Aurelia

șef catedră, dr. hab., prof.univ.int.

28. COZARI Ana

șef catedră, dr., conf. univ.

29. GUMANIUC Iachim

șef catedră, dr., conf. univ.

30. CROITORU Nichita

șef catedră, dr., conf. univ.

31. ERHAN Fiodor

dr. hab., prof. univ.

32. MARIAN Grigore

dr.hab., prof.univ.

33. MACARI Vasile

șef catedră, dr.hab., prof.univ.int.

34. CAISÎN Larisa

dr. hab., prof.univ.int.

35. EREMIA Nicolae

dr. hab., prof.univ.

36. BALAN Ion

dr. hab., conf.univ.

37. DONICA Gheorghe

dr., conf.univ.

38.   COSTIN Ludmila

director BRȘA

39.   CUȘNIR Mihail

șef catedră, șef centrul de calcul

40.   COZMA Adrian

șef centrul editorial

41.   MOVILEANU Veronica

șef secția studii

42.   CARABEȚ Violeta

șef serviciu Resurse umane

43.   CHIRTOACĂ Ecaterina

contabil-șef

44.   DRUȚĂ Marina

economist-șef

45.   CEBAN Elena

medic ordinator

46.   BORGA Tatiana

st.an. IV,Facultatea agronomie

47.   VOVC Mihaela

st.an. III, Facultatea agronomie

48.   CIOLACU Tatiana

st.an. II, Facultatea horticultură

49.   CALARAȘ Eduard

st.an. IV, Facultatea ing.agr. și trans.auto

50.   BORȘ Maria

st.an. III, Facultatea economie

51.   CAINAREAN Ion

st.an. II, Facultatea cadastru și drept

52.   POPA Crina

st.an.II, Facultatea cadastru și drept

53.   PUȘNEI Vladislav

st.an.IV, Facultatea medicină veterinară

54.   RADIOLA Diana

st.an.II, Facultatea horticultură

55.   SÎMBOTEANU Ion

st.an.I, Facultatea economie

56.   MURZAC Mihaela

st.an.I, Facultatea economie

57.   STARÎȘ Ion

st.an.II, Facultatea ing.agr. și trans.auto

58.   MOȚPAN Andrei

st.an.I, Facultatea agronomie

 

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda