"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2016
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Animal Husbandry and Biotechnologies
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative şi normative
Carta universitară
Reglementări UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

rural
 RINA SIMTEX

tempus

Credo

CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

TecTNet logou


sufor


 

Euraxess


 casee logo

 


teachme


fktbum


edrone


elevate logo

Hot-Line

Posturi vacante

A N U N Ţ

privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante

Universitatea Agrară de Stat din Moldova anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere şi științifico-didactice vacante: 

Nr. Facultatea, Catedra Postul vacant
1 Facultatea Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor decan
2 CATEDRA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI ASIGURĂRI şef de catedră
3 CATEDRA DE BUSINESS ŞI ADMINISTRARE şef de catedră
4 CATEDRA DE ECONOMIE GENERALĂ şef de catedră
5 CATEDRA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ şef de catedră
6 CATEDRA DE ZOOTEHNIE GENERALĂ Profesor universitar
7 CATEDRA DE BUSINESS ŞI ADMINISTRARE Conferenţiar universitar
8 CATEDRA DE FITOTEHNIE Conferenţiar universitar – 2 unit.
9 CATEDRA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI ASIGURĂRI Lector universitar

 

Posturile vacante au fost publicate în ziarul „Moldova Suverană” din 28 martie 2017.

Termenul de depunere a actelor –o lună de la data publicării anunţului în ziar.

Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice poate fi consultat pe Site-ul  www.uasm.md

Informaţii: tel. 022-31-22-28


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2017 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda