"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm

rural

 RINA SIMTEX

tempus

Credo

CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

TecTNet logou


sufor


 

Euraxess


 casee logo

 


teachme


fktbum


edrone


 

elevate logo

Hot-Line

banner

Rezultatele admiterii

REZULTATELE ADMITERII 2016

TURUL 1

Nr.

crt.

Denumirea specialităților Învățămînt de zi Învățămînt cu frecvență redusă
Buget Contract Contract
1 Agronomie  pdflogo    
2 Ecologie  pdflogo pdflogo   
3 Horticultură  pdflogo    
4 Protecţia plantelor  pdflogo    
5 Silvicultură şi grădini publice  pdflogo    
6 Viticultură şi vinificaţie      
7 Economie generală  pdflogo pdflogo   
8 Business şi administrare  pdflogo pdflogo   
9 Marketing şi logistică  pdflogo pdflogo   
10 Finanţe şi bănci  pdflogo pdflogo   
11 Turism  pdflogo    
12 Achiziţii  pdflogo pdflogo   
13 Contabilitate  pdflogo pdflogo  
14 Zootehnie      
15 Biotehnologii agricole  pdflogo    
16 Siguranța produselor agroalimentare  pdflogo    
17 Medicina veterinară  pdflogo pdflogo   
18 Mecanizarea agriculturii  pdflogo    
19 Electrificarea agriculturii  pdflogo pdflogo   
20 Ingineria şi tehnologia transportului auto  pdflogo pdflogo   
21 Cadastru şi organizarea teritoriului  pdflogo    
22 Evaluarea imobilului  pdflogo    
23 Ingineria mediului  pdflogo    
24 Drept  pdflogo pdflogo   

 

REZULTATELE ADMITERII 2016 – Ciclul II

Nr.

crt.

Denumirea specializărilor Învățămînt de zi
Buget Contract
1 Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar pdflogo pdflogo
2 Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar pdflogo pdflogo
3 Marketing agroalimentar pdflogo pdflogo
4 Finanţe şi control în sectorul agroalimentar pdflogo pdflogo
5 Economie şi politici de dezvoltare rurală pdflogo pdflogo
6 Agroecologie pdflogo pdflogo
7 Electrotehnologii în mediul rural pdflogo pdflogo
8 Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto pdflogo pdflogo
9 Agroinginerie pdflogo pdflogo
10 Evaluarea şi managementul imobilului pdflogo pdflogo
11 Hidroamelioraţie pdflogo pdflogo
12 Consolidarea terenurilor agricole pdflogo pdflogo
13 Ştiinţe horticole pdflogo pdflogo
14 Managementul ecosistemelor forestiere pdflogo pdflogo
15 Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine pdflogo pdflogo
16 Protecția integrată a agroecosistemelor pdflogo pdflogo
17 Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere pdflogo pdflogo
18 Siguranţa alimentelor de origine animală pdflogo pdflogo
19 Agricultură conservativă pdflogo pdflogo
20 Turism rural pdflogo pdflogo

 

 

 

 

 

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

9.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică zi de odihnă

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2017 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda