"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
eDrone
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo

Hot-Line

banner

Формируются группы с обучением на русском языке на бюджетной и платной основе

ÎNREGISTRARE-ONLINE

Concurs pentru admiterea la studii prin doctorat

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN  MOLDOVA

ADMITEREA LA DOCTORAT

Școala doctorală a Parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova

anunță concurs pentru admiterea la studii de doctorat, ciclul III

cu finanțare de la buget de stat şi în bază de contract,

pentru anul de studii 2016-2017

Admiterea se va efectua conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1007 din 10.12. 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III și Ordinului Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 842 din 26 septembrie 2016 cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2016-1017,  la următoarele specialități:

Specialitatea

științifică

Nr. de locuri vacante Forma de studii
cu frecvență cu frecvență redusă
255.01  Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală 4 3 1
411.08  Fitotehnie 1 1  
411.05   Legumicultură 1   1
411.06  Pomicultură 2 1 1
411.07  Viticultură 1 1  
421.02  Alimentația animalelor şi tehnologia furajelor 1   1
421.03  Tehnologia creșterii animalelor şi obținerii produselor animaliere 2   2
521.03  Economie şi management în domeniul de activitate 3 3  
431.01  Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară 1 1  
431.03  Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie și imunologie veterinară 1   1

Au dreptul să participe la admitere numai absolvenții cu diploma de master sau echivalen acestea, din țară și din străinătate conform legii,  cu media generală nu mai mică de 8,0.

Pentru înscriere la concurs, candidatul depune următoarele acte:

 • cerere pe numele rectorului Universității;
 • copia buletinului de identitate;
 • diploma de studii de licență șide master (originalul şi copia);
 • copia lucrărilor științifice publicate (a brevetelor de invenție), cel puțin una, sau un referat științific (în volum de 10-12  pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
 • curriculum vitae;
 • copia carnetului de muncă;
 • 3 fotografii 3x4;
 • Cetățenii Republicii Moldova care și-au făcut studiile în alte ţări vor prezenta traducerea
             diplomei legalizată la notar precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi
             echivalare  a lui de către Ministerul Educaţiei.
 • Cetățenii altor state se înscriu la studii în bază de contract contra plată.
 • Candidații la doctorat susțin 2 examene: la specialitate şi la una din limbile străine.

Actele urmează a fi depuse în perioada 3 – 17 octombrie 2016 în incinta Universității Agrare de Stat din Moldova, Departamentul Știință și Inovare, Biroul școlii doctorale  (Blocul administrativ,  et. 7 bir. 706, 709), adresa: MD-2049, mun. Chișinău, str. Mircești 44. Tel. 0  22 432-209; 432 543; 31-22-07

Examenele de admitere se vor desfășura în perioada  18-25 octombrie  2016.

Cerere de contestare se depune a doua zi după susținerea examenului  la biroul școlii doctorale.

Afișarea rezultatelor admiterii  - 28 octombrie 2016.

Studiile încep la 1 noiembrie 2016.

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

9.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică zi de odihnă

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2017 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda