85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


  rural


 RINA SIMTEX

tempus
CRU
logo AUF RVB

agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


 TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


smart


 

 

Hot-Line

banner

Формируются группы с обучением на русском языке на бюджетной и платной основе

ÎNREGISTRARE-ONLINE

02. Taxele de şcolarizare

TAXA (lei)
pentru studii prin contract în UASM, (anual pentru 1 persoană)
 

Specialitatea

învăţămînt cu frecvenţă, lei

învăţămînt cu frecvenţă redusă, lei

1

Agronomie

5500

2750

2

Ecologie

5500

2750

3

Horticultură

5500

2750

4

Protecţia plantelor

5500

-

5

Silvicultură şi grădini publice

5500

2750

6

Viticultură şi vinificaţie

5500

2750

7

Economie generală

6700

3350

8

Business şi administrare

6700

3350

9

Marketing şi logistică

6700

3350

10

Finanţe şi bănci

7000

3500

11

Servicii hoteliere, turism şi agrement

6500

3250

12

Achiziţii

6500

-

13

Contabilitate

7000

3500

14

Zootehnie

4500

2250

15

Biotehnologii agricole

4500

2250

16

Siguranţa produselor agroalimentare

5700

2850

17

Medicină veterinară

6700

-

18

Ingineria agrară

5400

2700

19

Electrificarea agriculturii

6100

3050

20

Ingineria transportului auto

6300

3150

21

Cadastru şi organizarea teritoriului

6300

3150

22

Evaluarea şi dezvoltarea imobilului

6300

-

23

Ingineria mediului

5500

2750

24

Drept

7300

3650

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

9.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică zi de odihnă

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda