85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


 

 

Hot-Line

banner

Формируются группы с обучением на русском языке на бюджетной и платной основе

ÎNREGISTRARE-ONLINE

06. Modalitatea şi probele de concurs

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE  

Media generală minimă de admitere la studii superioare de licență nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

La calcularea mediei generale de concurs la studii superioare de licență pot fi utilizate notele de la examenele de bacalaureat, nota medie generală a examenelor de bacalaureat, notele și mediile din diplomele de studii medii de specialitate, conform metodologiei şi formulei aprobate de Senatul UASM:

MC = 0,4MGB + 0,6NMG

unde:

MC – Media de concurs;

MGB – Media generală a examenelor de absolvire (liceu, colegiu);

NMG – Nota medie generală (din anexa la Diploma de bacalaureat sau colegiu).

Pentru grupele cu predare în LIMBA ENGLEZĂ

MC = [(0,4MGB + 0,6NMG) + NEE]/2

unde:

MC – Media de concurs;

MGB – Media generală a examenelor de (liceu, colegiu);

NMG – Nota medie generală (din anexa la Diploma de bacalaureat sau colegiu);

NEE – Nota la Examenul de limbă engleză, din cadrul admiterii.

 

Media generală de concurs obținută de candidat este valabilă pentru stabilirea ordinii de înmatriculare numai la specialitatea la care acesta a candidat.

Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de licenţă se va efectua în baza mediei generale de licenţă din actul de studii.

Concursul de admitere pentru absolvenţii instituţiilor din localităţile de Est ale Republicii Moldova, care participă la concurs în baza atestatului de studii medii complete, se va efectua în baza mediei aritmetice simple a notelor din atestatul de studii medii complete.

Deţinătorii diplomelor de studii medii speciale şi de studii superioare de licenţă participă la concursul de admitere la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate.

În cazul în care actul de studii, acceptat pentru participare la concurs, nu conține informații privind susținerea examenelor de absolvire, în formula de concurs, componenta MGB se va calcula drept medie generală din actul de studii/anexa la actul de studii.

Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

9.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică zi de odihnă

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda