85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


 

 

 

Hot-Line

2. Taxele de şcolarizare

 

TAXA (lei)

pentru studii prin la Ciclul II - Masterat

 

APROBATĂ

prin decizia Consiliului pentru

Dezvoltare Strategică

Instituțională al UASM,

procesul-verbal nr. 11 din 13.07.2017

                                                          ____________________

                      Preşedintele C.D.S.I.

 

Nr.

crt.

Specializarea

Învăţămînt de zi, lei/anual

Studii superioare de masterat, ciclul II

1.      

Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar

8000

 

2.      

Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar

7500

3.      

Marketing agroalimentar

7500

4.      

Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

8000

5.      

Economie şi politici de dezvoltare rurală

7500

6.      

Agroecologie

5500

7.      

Electrotehnologii în mediul rural

7000

8.      

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto

7000

9.      

Agroinginerie

7000

10.            

Evaluarea şi managementul imobilului

7000

11.            

Hidroamelioraţie

5000

12.            

Consolidarea terenurilor agricole

7000

13.            

Ştiinţe horticole

5000

14.            

Managementul ecosistemelor forestiere

5000

15.            

Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine

5000

16.            

Protecția integrată a agroecosistemelor

5000

17.            

Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere

5000

 

18.            

Siguranţa alimentelor de origine animală

5000

 

19.            

Siguranța alimentelor de origine vegetală

5000

 

20.            

Agricultură conservativă

5000

 

21.            

Turism rural

6400

 

22.            

Protecția integrată a plantelor

5000

 

23.            

Mentenanța și fiabilitatea autovehiculelor

7000

 

24.            

Tehnologii și mijloace tehnice pentru obținerea bioenergiei

7000

 

 

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

9.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică zi de odihnă

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda