"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

BURDUJAN Victor

doctor în agricultură

conferențiar universitar

Fitotehnie

Erbologia aplicată

Tehnica experimentală

Cultura pajiştilor

Tehnologii în fitotehnie

Cultura plantelor furajere

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

STARODUB Victor

doctor în agricultură

conferenţiar universitar

Bazele teoretice ale fitotehniei

Managementul producţiei fitotehnice

Managementul calităţii seminţelor

Managementul riscului în fitotehnie

Tehnologii inovative în fitotehnie

Fitotehnie

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

BUCUR Gheorghe

doctor în agricultură

conferențiar universitar

Fitotehnie

Agrotehnica

Ecotehnica

Aspecte actuale şi de perspectivă ale agrotehnicii ameliorative

Aspecte teoretice şi aplicative ale sistemelor de agricultură

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

RURAC Mihail

doctor în agricultură

conferențiar universitar

Agrotehnica

Erbologia aplicată

Consultanţa agricolă

Sistemul integrat de combatere a buruienilor

Agrotehnica diferenţiată

Herbologia şi aplicarea ierbicidelor

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

MELNIC Angela

 

lector superior universitar

Tehnologii în fitotehnie

Bazele agriculturii

Bazele agrobiologice ale ingineriei agrare

Plante medicinale

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail 

MARCENCO Vasile

doctor în agricultură

conferențiar universitar

Agrotehnica

Irigarea culturilor

Agrotehnica diferenţiată

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

GAVRILAŞ Sergiu

doctor în agricultură

lector universitar

Agrotehnica

Tehnica experimentală

Irigarea culturilor

Agrotehnica diferenţiată

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

MIHĂILUŢĂ Oleg

 

lector universitar

Tehnologii în fitotehnie

Cultura pajiştilor

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

PRIPA Gheorghe

doctor în agricultură

conferențiar universitar

Agrochimia

Gestionarea deşeurilor

Fertilizarea culturilor în spaţiu protejat

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

PALADE Nicolai

doctor în agricultură

conferențiar universitar

Standardizarea, certificarea şi metrologia

Cultura plantelor furajere

Cultura pajiştilor

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

VASILIEV Mihail

doctor în agricultură

conferențiar universitar

Irigarea culturilor

Agrotehnica

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

ŞUŞU Gheorghe

doctor în agricultură

conferențiar universitar

Metodologia şi etica cercetărilor

Herbologia şi aplicarea erbicidelor

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

COPACINSCHI Olga

 

asistent universitar

Agrotehnica

Bazele agriculturii

Bazele agrobiologice al ingineriei agrare

Lista publicațiilor științifice

022 432 345

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda