"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


 Centrul Euros

 

Hot-Line

 

85 UASM

Scurt istoric al catedrei

Actuala catedră de Fitotehnie este fondată în urma comasării catedrelor de Fitotehnie şi Agrotehnică în anul 2007.

       Catedra de Fitotehnie a fost fondată în anul 1937 şi fiind condusă de profesorul N. Zamfirescu.  În luna octombrie 1944 şef al catedrei a devenit profesorul S. Kuljinski doctor habilitat în agricultură. În anul 1947 şef al catedrei de Fitotehnie a devenit doctorul L. Maţiuc, care a suplinit postul pînă la 1974. Din anul 1974 catedra de Fitotehnie a fost condusă de conferenţiarul Ş. Moraru pînă la 1976. La 1 septembrie 1976 şeful interimar a fost M. Krotevici conferenţiar. Din 1977 pînă la 1988 seful catedrei a fost B. Pucalov doctor habilitat în agricultură, profesor. Din anul 1988 în fruntea catedrei a devenit conferenţiarul V. Starodub, care a condus catedra pînă la anul 2001.

      În anul 2001 şef al catedrei a devenit N. Gheorghiev, care a deţinut această funcţie pînă la comasarea ei cu catedra de agrotehnica în luna mai 2007.

La catedra de Fitotehnie pe parcursul anilor au efectuat cercetări şi au susţinut tezele de doctor habilitat 4 profesori, 27 teze de doctori şi 4 teze de doctor de către cetăţenii străini din: Angola, Siria şi India.

      După comasarea, noua catedra de agrotehnică şi fitotehnie a fost condusă de conf. univ. Gh. Bucur pînă în septembrie 2007, cînd în fruntea catedrei a fost ales conf. univ. V. Burdujan.

      În anul 2012 la catedra de Fitotehnie au fost transferate disciplinele fostei catedre de Agrochimie: „Agrochimia” şi „Gestionarea deşeurilor organice” citite de conf. univ. Gh. Pripa.

      Actualmente în cadrul catedrei de Fitotehnie activează cadre didactice: conferenţiarii universitari V. Burdujan (şeful catedrei), M. Rurac, Gh. Pripa, V. Starodub, Gh. Bucur, N. Palade, V. Marcenco, Gh. Şuşu, M. Vasiliev; lector superior Angela Melnic; lectorii universitari: S. Gavrilaş, O. Mihăiluţă.

     La catedra de Fitotehnie se predau următoarele cursuri: Fitotehnie, Tehnologii în fitotehnie, Agrotehnica, Erbologia aplicată, Erbologia şi aplicarea erbicidelor, Agrotehnica diferenţiată, Tehnica experimentală, Consultanţa agricolă, Cultura pagiştilor, Agrochimie, Gestionarea deşeurilor organice, Cultura plantelor furajere, Cultura pagiştilor şi fîneţelor ecologice, Irigarea culturilor, Plante medicinale, Standardizare, certificare şi metrologie, Programarea producţiei fitotehnice. După comasarea catedrelor în 2007 la catedră au fost pregătite şi susţinute 2 teze de doctor în ştiinţe agricole.

      Catedra de agrochimie a fost fondată în anul 1933 de profesorul universitar Haralambie Vasiliu. În anii 1940-1941 şi după război pînă în anul 1955 catedra a fost condusă de profesor universitar P. Kurceatov. În anii 1955-1967 şef catedrei era conferenţiarul universitar A. Timoşenco, Om Emerit în Ştiinţă şi Tehnică.

      Din anul 1967 în fruntea catedrei devine conferenţiarul universitar C. Zagorcea, care a ocupat funcţia dată pînă la anul 1999. Paralel cu procesul de studii profesorii catedrei au contribuit la elaborarea principiilor ştiinţifice şi a sistemului de aplicare raţională a îngrăşămintelor sub diferite culturi de câmp în asolamente. În anii de activitate a catedrei profesorii au publicat peste 470 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 13 monografii. Pe baza datelor experimentale acumulate în experienţele realizate la staţiunea experimentală de pe lîngă catedra de Agrochimie s-au pregătit şi au fost susţinute cu succes 3 teze de doctor habilitat şi 25 teze de doctor în ştiinţă. În anul 1999 catedra în urma restructurării: catedra a fost comasată cu cea de pedologie.

      Catedra de Agricultură generală. A fost fondată în anul 1940. Primul şef al catedrei a fost profesorul A. Verbin şi a condus catedra pînă la 1944.

       În anul 1945 şeful catedrei devine profesorul A. Klecetov, care a executat această funcţie pînă la anul 1949. Din 1949 catedra a fost condusă de conferenţiarul M. Sidorov. În anul 1962 M. Sidorov a fost numit  Ministru Agriculturii RSSM. După plecarea d-lui  Sidorov catedra a fost preluată de conferenţiarul universitar Gh. Vanicovici, care a activat fructuos în fruntea catedrei pînă la anul 1985. După Gh. Vanicovici timp de 5 ani catedra de Agricultură generală a fost condusă de profesorul universitar V. Koltun. Din anul 1990 în fruntea catedrei devine conferenţiarul universitar V. Marcenco. În anul 1996 în fruntea catedrei de agrotehnică a fost ales conferenţiarul universitar Gh. Bucur, care a condus catedra pînă l a comasarea ei cu catedra de fitotehnie în anul 2007.

       Pe parcursul celor 67 de ani de activitate profesorii catedrei au contribuit substanţial la îmbunătăţirea procesului didactic, predarea orelor teoretice şi practice. Paralel cu aceasta membrii catedrei au contribuit la argumentarea bazelor teoretice în domeniul lucrării solului, asolamentelor şi combaterii buruienilor. Au fost efectuate investigaţii ştiinţifice în vederea elaborării bazelor teoretice şi recomandărilor vizînd utilizarea raţională a asolamentelor şi conservarea fertilităţii solului în zonele de Centru şi Sud ale Republicii Moldova.

Au fost pregătite şi susţinute 5 teze de doctor habilitat şi 33 teze de doctor şi 16 teze de doctor de către cetăţenii străini din Cehoslovakia, Guineea, Efiopia, Irac şi Şri-Lanca.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda