85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


 

 

 

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Pedologie

613.1 Agronomie

pdflogo

pdflogo

615.1 Horticultură

pdflogo

pdflogo

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo

612.1 Protecţia plantelor

pdflogo

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Ecopedologie

424.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Pedologie ameliorativă

583.1 Ingineria mediului

pdflogo

pdflogo

Pedologie cu bazele geobotanicii

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

584.1 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

Geologie şi biosferologie

424.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Ecologie şi protecţia mediului

613.1 Agronomie

615.1 Horticultură

pdflogo

pdflogo

612.1 Protecţia plantelor

pdflogo

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Protecţia mediului

424.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Agricultura ecologică

424.1 Ecologie

613.1 Agronomie

Ecotoxicologie

424.1 Ecologie

Managementul resurselor naturale

424.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Aparataj şi tehnologii de mediu

424.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Cartarea ecologică

424.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Conservarea biodiversităţii

424.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Inspecţia şi certificarea terenurilor

424.1 Ecologie

pdflogo

Ecologie umană

424.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Analiza calitativă a apei, aer, sol

424.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Analiza calitativă a produselor agricole

424.1 Ecologie

Monitoringul ecologic

424.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Eroziunea solului

613.1 Agronomie

pdflogo

pdflogo

Ciclul II (master)

Agroecologie

Agroecologie

pdflogo

-

Legislaţia ecologică

Agroecologie

pdflogo

-

Inspecţia ecologică a mediului

Agroecologie

pdflogo

-

Expertiza proiectelor

Agroecologie

pdflogo

-

Economia mediului

Agroecologie

pdflogo

-

Strategii naţionale de securitate alimentară

Agroecologie

pdflogo

-

Monitoringul agroecologic

Agroecologie

pdflogo

-

Inspecţia şi certificarea produselor agroalimentare

Agroecologie

pdflogo

-


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda