"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul ştiinţifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicaţiilor ştiinţifice

Date de contact

(tel., E-mail)

Svetlana

MANOLE

Doctor în biologie

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licență

 1. Botanica
 2. Botanica cu bazele geobotanicii

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Andrei

Palii

Doctor habilitat în biologie

Membru. cor.,

Profesor universitar

Ciclul I – licență

 1. Genetica
 2. Ameliorarea plantelor

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Antonina

DERENDOVSKAIA

Doctor în biologie

Doctor habilitat în agricultură

Profesor universitar

Ciclul I – licență

 1. Fiziologia plantelor
 2. Microbiologie

Ciclul II – master

 1. Fiziologia viţei de vie şi biotehnologii vitivinicole

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Galina

COMAROVA

Doctor în biologie

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licență

 1. Genetica
 2. Biotehnologii vegetale
 3. Biotehnologii  în  Viticultură

Ciclul II – master

 1. Biotehnologii în Fitotehnie                 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Feodor

GUDUMAC

Doctor în agricultură

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licență

 1. Ecofiziologia plantelor
 2. Fiziologia plantelor
 3. Microbiologie
 4. Microbiologie generală

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Silvia

SECRIERU

Doctor în biologie

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licență

 1. Ecologia şi protecţia mediului
 2. Ecologia generală
 3. Biologie generală
 4. Fiziologia plantelor
 5. Microbiologie
 6. Botanica

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Alexandru

ŢENTIU

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licență

 1. Ameliorarea plantelor
 2. Genetica
 3. Studiul seminţelor

E-mail

Grigorii

BATÎRU

doctor în științe biologice

Lector universitar

Ciclul I – licență

 1. Genetica
 2. Ameliorarea plantelor
 3. Producerea seminţelor
 4. Fiziologia plantelor
 Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda