"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

 

85 UASM

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul știinifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicaţiilor știinţifice

Date de contact

(tel., e-mail)

Chiţanu Ana

doctor

conferenţiar universitar

 1. Producţia şi valorificarea laptelui
 2. Procesarea produselor din lapte
 3. Procesarea produselor de origine animală

Lista publicaţiilor știinifice

E-mail

022432484

Ţurcanu Ştefan

doctor habilitat

profesor universitar

 1. Fiziologia animală
 2. Zoologia

Lista publicaţiilor știinifice

E-mail

022432484

Darie Grigore

doctor habilitat

profesor universitar

 1. Biotehnologia conservării şi folosirii raţionale a materialului biologic
 2. Biotehnologia proceselor de reproducere
 3. Biotehnologii  de  reciclare a deşeurilor
 4. Reproducţia   animalelor

Lista publicaţiilor știinifice

E-mail

022432484

Granaci Vera

doctor

conferenţiar universitar

 1. Biochimia
 2. Biotehnologia   transferului de embrioni şi fecundaţia in vitro
 3. Biotehnologii animaliere

Lista publicaţiilor știinifice

E-mail

022432484

Pîrlog Alisa

doctor

conferenţiar universitar

 1. Producţia şi valorificarea cărnii
 2. Procesarea produselor din carne
 3. Ecologie şi protecţia mediului

Lista publicaţiilor știinifice

E-mail

022432484

Cibotaru Elena

doctor

conferenţiar universitar

 1. Biotehnologia conservării şi folosirii raţionale a materialului biologic
 2. Biotehnologia proceselor de reproducere
 3. Biotehnologii  de  reciclare a deşeurilor
 4. Reproducţia   animalelor

Lista publicaţiilor știinifice

E-mail

022432484

Balan Diana

doctor

conferenţiar universitar

 1. Biochimia
 2. Fiziologia animală

Lista publicaţiilor știinifice

E-mail

022432484


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda