"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo

Hot-Line

Componenţa nominală a juriilor

Componenţa nominală a juriilor la Facultatea de Agronomie

 

Ciclul I Studii Superioare de Licenţă

Anul I

Preşedinte:      I.Bacean, dr. conf., univ., Decanul Facultăţii

             Membrii:        

         Angela Melnic, lector  superior universitar, prodecan

         Svetlana Manole, dr. conf., univ., şef catedra biologie veg.

         V.Gorgos, dr. conf., univ., catedra protecţia plantelor

         A. Racul, dr. conf. univ, şef catedra matematică şi informatică

Anul II

       Preşedinte:     I. Bacean, dr. conf., univ., Decanul Facultăţii

        Membrii:        

     Antonina Derendovschii, dr. hab., prof., univ., catedra biologie vegetală,

     Palii A., membru - corespondent al AŞM, prof., univ, catedra bilogie vegetală

     Gavrilaş S., dr. lector superior universitar, catedra  fitotehnie

      Silvia Secrieru, dr, conf., univ., catedra biologie vegetală

Anul III

       Preşedinte:      I. Bacean, dr. conf., univ., Decanul Facultăţii

       Membrii :       

     V. Burdujan, dr., conf., univ., şef catedra de fitotehnie

     Gh. Pripa, dr., conf., catedra de fitotehnie

     Valentina Andriuca, dr., conf., univ., şef catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului

     Gr. Batîru, dr., lector univ., catedra biologie vegetală

Anul IV

       Preşedinte:      I. Bacean, dr. conf. univ., Decanul Facultăţii

       Membrii:        

       Angela Melnic, lector superior universitar, prodecan

       Gavrilaş Sergiu, lector universitar, catedra fitotehnie

       Silvia Secrieru, dr., conferenţiar universitar, catedra biologie vegetală

       Galina Comarov, dr., conf., univ., catedra biologie vegetală

Ciclul II, Masterat

Preşedinte:      I. Bacean, dr. conf. univ., Decanul Facultăţii

Membrii:         Valentina Andriuca, dr. conf., univ., şef catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului

                      V. Starodub, dr., conf., univ., cat. fitotehnie

                     Gh. Bucur dr., conf., univ., cat. fitotehnie

                     N. Cazmalî, dr., lector superior universitar, catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2017 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda