85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Proiecte de cercetare

Pe parcursul anilor 2012-2014 la catedra în colaborare cu catedra Îmbunătăţiri funciare şi fizică şi alte Universităţi şi Instituţii din Republica Moldova şi Ucraina au fost elaborate 3 proiecte economice în baza contractelor pentru elaborarea producţiei tehnico-ştiinţifice încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova:

  1. Elaborarea normativului naţional în construcţii NCM „Staţiile de epurare a apelor reziduale”. Executant: Catedra Organizarea teritoriului. Conducător: şef catedră, d.a., conferenţiar universitar O. Horjan; executanţi: profesor universitar, d.t., T. Coşuleanu, conferenţiar universitar, d.t. P. Pleşca; D. Ungureanu, d.t., conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei; I. Ioneţ, , d.t., conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei; T. Boşcaneanu, inginer, ISP „IPROCOM”; Cernii Olga, inginer, ISP „IPROCOM”, V. Larionov; inginer, „Moldova Apa-Canal”; Ia. Vlas, inginer, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale;O.  Lastivchin, inginer, CEPROSERVING; Cojocaru Olesea; inginer, UASM.

Pe baza acestor elaborărî au fost editate 3 documente normative în construcţii:

  1. HORJAN O.,COŞULEANU T., D. UNGUREANU., et all. Normativ în construcţii moldovean NCM G.03.01.-2012 „Staţii de capacitatea mică de epurare a apelor uzate comunale”.Ed.: Ministerul Dezvoltării Teritoriului şi Construcţiilor al Republicii Moldova, 2012, 62 p.
  2. HORJAN O.,COŞULEANU T., MELNICIUC O., et all. Normativ în construcţii moldovean CP D.01.05-2012 „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condiţiile Republicii Moldova”. Ed.: Ministerul Dezvoltării Teritoriului şi Construcţiilor al Republicii Moldova, 2012, 180 p.
  3. HORJAN O.,COŞULEANU T., MELNICIUC O., et all. Normativ în construcţii moldovean CP D.01.06-2012 „Determinarea limitelor admisibile de substanţe nocive în debitele (scurgerile) superficiale pentru condiţiile Republicii Moldova”.Ed.: Ministerul Dezvoltării Teritoriului şi Construcţiilor al Republicii Moldova, 2012, 110 p.

Se continuă activitatea asupra elaborariinormativului NCM „Norme şi reguli în construcţii. Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare”. (СНиП 2.04.03-85). Executant: Catedra Organizarea teritoriului. Conducător: şef catedră, d.a. conferenţiar universitar O. Horjan; executanţi: profesor universitar, d.t., T. Coşuleanu, conferenţiar universitar, d.t., P. Pleşca; D. Ungureanu, d.t., conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei; I. Ioneţ, , d.t., conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda