"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

1.Litvin Aurelia

doctor în economie

conferențiar universitar

1.Management financiar

Lista publicațiilor științifice

022 432 432   

E-mail

2.Tomiţa Petru

doctor în economie

profesor universitar

1.Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri

2.Comunicări şi negocieri în afaceri

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

3.Ţurcanu Petru

doctor habilitat în economie

profesor universitar

1.Planificarea şi organizarea producţiei agricole

2.Bazele antreprenoriatului

3.Management

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

4.Certan Simion

doctor habilitat în economie

profesor universitar

1.Managementul Afacerilor

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

5.Stratan Alexandru

doctor habilitat în economie

profesor universitar

 1. Gestiunea riscurilor în afacerile agroalimentare

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

6.Cimpoieş Dragoş

doctor habilitat în economie

conferențiar universitar

1.Managementul carierei

2.Managementul logisticii

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

7.Adamov Petru

doctor în economie

conferențiar universitar

 1.  Managementul general
 2. Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri
 3. Managementul tehnologic
 4. Psihologia şi sociologia managerială
Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

8.Morei Virgiliu

doctor în economie

conferențiar universitar

1.Managementul tehnologic în agricultură

2.Managementul calităţii

3.Managementul administrării publice

4.Management

5.Managementul schimbării

6.Managementul calităţii produselor agroalimentare

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

9.Zbancă Andrei

doctor în economie

conferențiar universitar interimar

1.Planul business

2.Elaborarea şi administrarea proiectelor

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

10.Negritu Ghenadie

doctor în economie

lector superior universitar

1.Management Financiar Bancar

2.Management financiar

3.Managementul resurselor umane

4.Managementul strategic în sectorul agroalimentar

5.Strategii concurenţiale şi competitive în sectorul agroalimentar

6.Corespondenţa comercială de afaceri

Lista publicațiilor științifice

 

022 432 432

E-mail

 

11.Perju Ion

doctor în economie

lector universitar

 1. Management profesional
 2. Managementul resurselor umane
Lista publicațiilor științifice

 

022 432 432

E-mail

12.Dobrovolschi Ludmila

-

lector superior universitar

1.Managementul aprovizionării şi vînzărilor

2.Managementul general

3.Bazele antreprenoriatului

4.Managementul resurselor umane

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

13.Grinciuc Liliana

-

lector superior universitar

 1. Management
 2. Management în turism
 3. Managementul resurselor umane
 4. Management şi marketing
 5.  Managementul şi marketingul în electrotehagroservicii

Lista publicațiilor științifice

 

022 432 432

 

E-mail

 

14.Deliu Natalia

-

lector superior universitar

 1. Management
 2. Management şi marketing în tehagroservicii
 3. Managementul unităţilor agricole
 4. Managementul aprovizionării şi vânzărilor 

Lista publicațiilor științifice

 

022 432 432

 

E-mail

 

15.Perju Mariana

-

asistent universitar

1.Management internațional

2.Psihologia și sociologia managerială

3.Managementul resurselor umane

4.Managementul unităților agricole

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

16.Griţco Ina

-

asistent universitar

1.Management

2.Management general

3.Managementul calităţii

4.Bazele antreprenoriatului

5.Management financiar

6.Management financiar bancar

7.Managementul administraţiei publice

8. Psihologia şi sociologia managerială

9.Managementul resurselor umane

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

17.Şvedova Ludmila

-

asistent universitar

1.Management general

2. Managementul unităţilor agricole

3.Management şi marketing în tehagroservicii

4.Managementul resurselor umane

5.Psihologia şi sociologia managerială

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda