"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Conducători de doctorat, doctoranzi

Colaboratorii abilitaţi cu dreptul de conducător de doctorat

Numele, prenumele Specialitatea ştiinţifică
Cimpoieș Gheorghe 411.06 - Pomicultura
Babuc Vasile 411.06 - Pomicultura
Balan Valerian 411.06 - Pomicultura
Peșteanu Ananie 411.06 - Pomicultura

Doctoranzi:

Nr. Numele, prenumele Codul şi denumirea specialităţii Anul de studii Conducător. Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific

Forma de studii

(la zi/ fără frecvenţă)

1 Ivanov Igor 411.6 - pomicultura 4 Balan, V., Doc. hab., prof. univ. Fară frecvență
2 Tîrsina oleg 411.6 - pomicultura 2 Balan, V., Doc. hab., prof. univ. Fară frecvență
3 Balan petru 411.6 - pomicultura 1 Balan, V., Doc. hab., prof. univ. Fară frecvență
4 Maiorova Ecaterina 411.6 - pomicultura 3 Cimpoieș, Gh., acad. al AȘM., Doc. hab., prof. univ. La zi
5 Burduja Victor 411.6 - pomicultura 1 Cimpoieș, Gh., acad. al AȘM., Doc. hab., prof. univ. La zi
6 Marandici ștefan 411.6 - pomicultura 3 Peșteanu, A., dr., conf. univ. Fară frecvență
7 Sprinceana nicolaie 411.6 - pomicultura 3 Peșteanu, A., dr., conf. univ. Fară frecvență
8 Calestru oleg 411.6 - pomicultura 2 Peșteanu, A., dr., conf. univ. Fară frecvență
Denumirea subdiviziunilor

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda