"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Ecologie forestieră

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Dendrologie

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Floricultură

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Seminologie şi pepiniere

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Produse accesorii ale pădurii

616.1 Silvicultură şi grădini publice

 pdflogo pdflogo 

Biostatistică forestieră

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Staţiuni forestiere

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

 pdflogo

Împăduriri

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Industrializarea primară a lemnului

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Silvicultura I

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Dendrometrie şi auxologie forestieră

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Silvicultura II

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Arboricultura Ornamentală

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Silvicultură şi produse ale pădurii

424.1 Ecologie

 pdflogo pdflogo 

Amenajarea pădurilor

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Cultura vânatului

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Tehnologia exploatării forestiere

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo

Proiectarea spaţiilor verzi

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo 

Ciclul II (masterat)

Metodologia şi etica cercetării în silvicultură

Managementul ecosistemelor forestiere (MEF)

pdflogo

Bazele biologice şi ecologice ale ecosistemelor forestiere

MEF

pdflogo

Strategii programe şi metode de ameliorare a arborilor

MEF

pdflogo

Analiza şi gestionarea populaţiilor faunei salbatice

MEF

pdflogo

Biodiversitate forestieră şi arii protejate

MEF

pdflogo

Reconstrucţia ecologică a pădurilor

MEF

pdflogo

Poolitici şi legislaţie silvică

MEF

pdflogo

Sisteme agrosilvice şi silvopastorale

MEF

pdflogo


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda