"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

 

85 UASM

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Operaţii unitare în industria alimentară

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenochimie

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Tehnica experimentală

612.1 Protecţia plantelor

pdflogo

 

615.1 Horticultură

pdflogo

pdflogo

616.1 Silvicultură şi grădini publice

 

pdflogo

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Biotehnologii în viticultură / vinificaţie

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Viticultură I

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Utilaj tehnologic

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Viticultură II

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie I

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Microbiologie oenologică

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie II

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Ampelografie şi ameliorarea viţei de vie

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Controlul fizico-chimic al produselor alimentare

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie  şi proiectarea întreprinderilor de ramură

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Standardizare, certificare  şi metrologie

612.1 Protecţia plantelor

pdflogo

 

615.1 Horticultură

pdflogo

 

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

 

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor horticole

615.1 Horticultură

pdflogo

pdflogo

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor agricole

612.1 Protecţia plantelor

pdflogo

 

613.1 Agronomie

pdflogo

pdflogo

Viticultură

612.1 Protecţia plantelor

pdflogo

 

613.1 Agronomie

pdflogo

 

615.1 Horticultură

pdflogo

pdflogo

Ampelografie

615.1 Horticultură

pdflogo

 
Merceologia produselor agricole 362.1 -  Marketing şi logistică pdflogo  

Ciclul II (master)

Metodologia şi etica cercetării vitivinicole

Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine (EEVDO)

 

 

Zonarea ecologică vitivinicolă  şi producţia DOC

EEVDO

 

 

Fiziologia viţei de vie şi biotehnologii vitivinicole

EEVDO

 

 

Sisteme de siguranţă în obţinerea producţiei vitivinicole

EEVDO

 

 

Tehnologia producerii materialului săditor viticol*

EEVDO

 

 

Procese, aparate şi tehnică modernă în ramura vitivinicolă*

EEVDO

 

 

Biochimie şi microbiologie vitivinicolă

EEVDO

 

 

Bazele ştiinţifice ale ameliorării viţei de vie

EEVDO

 

 

Tehnologia cultivării soiurilor de masă şi păstrării strugurilor

EEVDO

 

 

Tehnologii performante în viticultură*

EEVDO

 

 

Tehnologii performante în enologie*

EEVDO

 

 

Analiza senzorială şi practica Somelier*

EEVDO

 

 

Metodologia şi etica cercetărilor în siguranţa alimentelor

Siguranţa alimentelor de origine vegetală (SAOV)

 

 

Sisteme de certificare şi implementarea HACCP

SAOV

 

 

Metode de analiză chimice, fizico- chimice şi biologice a alimentelor de origine vegetală

SAOV

 

 

Biosecuritatea produselor vegetale

SAOV

 

 

Riscurile contaminării produselor agroalimentare de origine vegetală*

SAOV

 

 

Managmentul siguranţei alimentelor

SAOV

 

 

Trasabilitatea produselor alimentare de origine vegetală*

SAOV

 

 

Analiza alimentelor de origine vegetală

SAOV

 

 

Legislaţia în siguranţa alimentelor

SAOV

 

 

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda