"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

1959. În cadrul facultăţii de mecanizare a Universităţii Agrare de Stat din Moldova este  fondată catedra “Electrificarea şi automatizarea  agriculturii”, primul şef de catedră al căreia este numit dr. ş. t. conf. univ.  N. Astafiev.

1960. În cadrul facultăţii de mecanizare este formată specialitatea “Electrificarea şi automatizarea agriculturii”. Din rândurile studenţilor specialităţii de mecanizare a agriculturii, la anul II, sunt formate  2 grupe de studenţi în număr de 50 persoane la specialitatea respectivă. Prima promoţie a  absolvit Universitatea Agrară de Stat din Moldova în anul 1964 cu un contingent din 41 de absolvenţi.

1963. În cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova este  fondată facultatea “Electrificarea agriculturii” în frunte cu  decanul facultăţii, concomitent şi şef de catedră, c.ş.t. conf. N. Astafiev, facultate care a fost dizolvată în anul 1964 odată cu transferarea specialităţii şi catedrei “Electrificarea agriculturii” în Institutul politehnic din Chişinău, actualmente Universitate Tehnică a Moldovei.

Următoarea promoţie a specialiştilor în domeniul electrificării agriculturii, în cadrul Universităţii Agrare, a fost în anul 1994 – peste 30 ani. În perioada 1964 –1989  specialitatea “Electrificarea agriculturii” s-a  aflat cadrul facultăţii de Energetică la Universitatea  Tehnica a Moldovei.

1989. Specialitatea “Electrificarea agriculturii” este retransferată în Universitatea Agrară de Stat din Moldova. În acelaşi an, la specialitatea dată au fost înmatriculaţi 30 studenţi.

1990. Catedra “Electrificarea agriculturii” din Universitatea Tehnică a Moldovei este retransferată în Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 

Pe parcurs, în cadrul Universităţii Tehnice, catedra a avut  unele modificări în denumirea ei: Electrificarea agriculturi – şef catedră dr.hab., conf.univ.B. Matov şi Electrificarea agriculturi şi Acţionări electrice – şefi ai catedrei dr.hab., prof.univ. V. Mişin, dr., prof. univ. P. Todos, dr., conf. univ.  N. Covalenco.

În Universitatea Agrară de Stat, denumirea catedrei a fost schimbată în  “ Electrificarea şi automatizarea agriculturii”, având  în continuare ca  şefi ai catedrei : dr., conf. univ. N. Covalenco,  dr., conf. univ. V. Spânu, dr., conf. univ. Gh. Bejenari, dr. hab., prof. univ. L. Volcnovici.

În perioada septembrie 2001 martie 2008 în postura de şef al catedrei se află dr., conf. univ. I. Volentir.

În martie 2008 în procesul de restructurare a facultăţii „Inginerie Agrară şi Transport Auto„ se petrece comasarea catedrelor „ Electrificarea agriculturii„ şi „ Electrotehnică„ şef al catedrei este desemnat dr. hab.,prof.univ. Erhan F.

În anul 2010 în postura respectivă este ales prin concurs dr.hab.,  prof.univ. Erhan F.   Pe parcurs în cadrul catedrei şi-au desfăşurat activitatea  profesori, conferenţiarii, lectorii  şi asistenţi universitari, rezultatul muncii cărora au lăsat amprentele sale in istoria catedrei:

Profesorii universitari:

Boris  MATOV ; Vladimir  MIŞIN; Arşot  PARSADANIAN ,

conferenţiarii universitari:

   I. Romanciuc, E. Sofronii,      B. Priseajniuc,  I. Soloviov, N. Sorocian, Iu. Mîndra, N. Jitari, V. Chiriac, E. Reşetico, I. Sobor, A. Ivancenco,  Ecaterina Stoiceva, M. Chiorsac, P. Todos,  P. Belonuckin, V. Spînu, Gh. Bejinari.

lectorii şi asistenţii catedrei :

P. Melnic,  Natalia Şambra, N. Gorlanov, V.Ghiric,  A. Levco, A. Cernev, V. Creţu,

N. Scripnicenco, A. Crivorucico, Iu. Foca, A. Levco,  Elena Prostosinskaia, V. Trofim, V. Zbanţ, I. Capelistîi, I. Moldovanu, V. Coţofana, N. Sveatcenco, V. Ghelas,

V. Mihailiuc, I. Dropeţ şi alţii.

În perioada respectivă de către colaboratorii catedrei au fost susţinute 4(patru) teze de doctor habilitat în tehnică; 17(şaptesprezece) teze de doctor în tehnică.

    În perioada 2010-2012 au fost susţinute 2 (două) teze de doctorat.

    La momentrul actual în cadrul catedrei activează:

2 (doi) dr.hab.în tehnică, profesori universitari;

  Erhan Fiodor.; Volconovici Liviu

5(cinci) dr. în tehnică, conferenţiari universitari;

 Gonceariuc I., Dobrea V., Volentiri I. , Stiopca O., Popescu V.,

4(patru) lectori superiori  universitari;

Voinesco D., Colin V., Rotari V., Şapovalov V.

1(unu) lector universitar;

Bantaş R.

5 (cinci) doctoranzi:

cu  frecvenţa zi -1

cu frecvenţa redusă -4


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda