85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


 

 

 

Hot-Line

Mesajul decanului

     Facultatea de Medicină Veterinară și Știința Animalelor, unica unitate de învățământ de acest gen din Republica Moldova acreditată de Stat, a fost formată prin comasarea, în 2016, a Facultății de Medicină Veterinară (cu o istorie de peste 40 de ani ) cu cea de Zootehnie și Biotehnologii (fondată în 1940).

     La etapa actuală,  facultatea,  formată din 7 catedre, dispune de un bogat potenţial ştiinţific şi instructiv didactic care include în componenţa sa  46 de cadre didactice,   dintre care 9 doctori habilitați, profesori universitari, 23 de doctori în științe, conferențiari și 14 lectori universitari, care pregătesc specialiști cu studii integrate (licenţă + master) la specialitatea de Medicină Veterinară (cu durata de 6 ani) și cu studii superioare de licență,  ciclul I și II, la specialitățile de Zootehnie, Biotehnologii agricole și Siguranța produselor agroalimentare (cu durata de  4 și respectiv 5,5  ani).

      Facultatea dispune de o importantă bază didactico-științifică,  care include  spaţii didactice, de cercetare, de consultanţă şi spitalizare,  ferma de bovine, laboratorul de control al calităţii produselor alimentare  de origine  animală, incubarea ouălor, biotehnologii în reproducere, de apicultură și stupina didactică, săli de calculatoare etc.

      Prezentarea prelegerilor de către cadrele didactice este asistată de calculator (Power Point), iar textul acestora, liber pentru accesul studenţilor, este plasat pe site-ul universităţii.

      Pe parcursul anilor de existenţă, facultatea a devenit cunoscută afirmându-se în ţară, cât şi peste hotare prin formarea a peste 2700 de medici veterinari şi circa 5700 zootehnişti, care activează în diferite structuri ale economiei naţionale şi internaţionale.

      Printre absolvenții facultății se regăseşte un șir de personalități: membri corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, vice-miniștri, prorectori, șefi de direcții la MAIA,  președinți de raioane, directori ai instituțiilor de învățământ, șefi de laboratoare ai instituțiilor  de  cercetare, primari etc. 41 de absolvenți au devenit conducători  ai serviciilor  teritoriale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, iar, pentru rezultate remarcabile în domeniul științei, tehnicii și economiei naționale, mai mulți discipoli ai facultății au fost decorați cu înalte distincții de Stat.

       Facultatea noastră s-a afirmat şi printr-un nucleu ştiinţific de mare valoare, rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale căruia au fost valorificate în susţinerea mai  multor teze de doctor habilitat şi doctor în ştiinţe, în monografii, manuale, brevete de invenţii, articole ştiinţifice, recomandări practice etc.

       Dat fiind că profesia de medic veterinar cuprinde mai multe genuri de activitate, printre care: combaterea și tratarea bolilor animalelor, sănătatea publică, siguranța alimentelor, protecția mediului înconjurător și securitatea națională (combaterea bioterorismului), din 2016 studenții înmatriculați   la specialitatea de Medicină   Veterinară, după anii   IV-V de studii vor urma, obligatoriu,  specializări  la unul din domeniile de activitate, cum sunt:

         - managementul sănătății animalelor de rentă;

         - managementul sănătății animalelor  de companie, sport și exotice;

         - expertiza sanitar-veterinară, controlul și certificarea produselor de origine animală (siguranța alimentelor) etc.

        Absolvenții facultății obțin titlul de Master în Medicina veterinară  și  Licențiat în științe agricole.

        Primii   pot  activa în calitate de medici veterinari oficiali și  de liberă practică în  instituții publice și private: Agenția Națională  și Serviciile teritoriale pentru Siguranța Alimentelor,  Centrul   republican de Diagnostic Veterinar, laboratoare de expertiza sanitar-veterinară a produselor de origine animală din unități de procesare și comercializare,  posturile vamale de control sanitar-veterinar,  instituții de învățământ   și  de cercetări științifice, unități deținătoare de animale sau care transportă, depozitează și comercializează produse de origine animală, circuri, menajerii, gospodării piscicole  și apicole, unități de producere  a medicamentelor  și farmacii veterinare etc.

       Absolvenții licențiați în științe agricole  pot activa în instituții de stat și private: unități agricole și zootehnice, întreprinderi de colectare și prelucrare a produselor de origine  animală; întreprinderi de producere și distribuire a furajelor;   centre republicane   și zonale pentru selecție, reproducție și  ameliorarea  raselor de animale, instituții de cercetări științifice și de învățământ  etc.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda