"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2016
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative şi normative
Carta universitară
Reglementări UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

rural
 RINA SIMTEX

tempus

Credo

CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

TecTNet logou


sufor


 

Euraxess


 casee logo

 


teachme


fktbum


edrone


elevate logo

Hot-Line

Proiectul EFFORT

La 15-16 Octombrie, în cadrul  UASM a  avut loc reuniunea membrilor consorțiului din cadrul proiectului EFFORT, programul Erasmus Mundus. Reprezentanții universităților din Grecia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Marea Britanie, Republica Cehă, Letonia, Polonia, Portugalia, Ucraina, Estonia şi R. Moldova au analizat şi au discutat despre rezultatele mobilităţii academice pentru anii 2014-2015. Thomas Thomidis și Nikolaos Exadaktylos - managerii  proiectului, reprezentanți ai Universității din ATEITH Salonic, Grecia, au prezentat un raport privind monitorizarea proiectului, stabilind obiective pentru punerea în aplicare a proiectului în 2015 - 2016 și au prezentat planurile de cooperare pe viitor. Partenerii proiectului au prezentat informaţii despre universități și particularitățile lucrului cu studenții străini. Un interes special au atras rezultatele  mobilității academice a studenţilor Universităţii Agrare de Stat din Moldova în diverse instituţii europene de învăţămînt superior aşa ca: Universitatea de Ştiinţe Aplicative din oraşul Vidzeme (Letonia), Universitatea de Științe Aplicative, Tartu, Tomas Bata University din Zlín, R. Chehă, Universitatea din Lodz (Polonia).


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2017 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda