"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2016
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative şi normative
Carta universitară
Reglementări UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

rural
 RINA SIMTEX

tempus

Credo

CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

TecTNet logou


sufor


Euraxess


 casee logo

 


teachme


fktbum


edrone

Hot-Line

Posturi vacante

A N U N Ţ

privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante

Universitatea Agrară de Stat din Moldova anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere şi științifico-didactice vacante: 

Nr Catedra Postul vacant
1 CATEDRA DE MECNIZARE A AGRICULTURII profesor universitar
2 CATEDRA PRECLINICĂ conferenţiar universitar
3 CATEDRA DE DREPT conferenţiar universitar
4 CATEDRA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI FIZICĂ conferenţiar universitar
5 CATEDRA DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE conferenţiar universitar
6 CATEDRA DE CADASTRU ŞI GEODEZIE lector universitar  - 3 unităţi
7 CATEDRA DE BUSINESS ŞI ADMINISTRARE lector universitar  - 3 unităţi
8 CATEDRA DE ECONOMIE GENERALĂ lector universitar
  CATEDRA DE HORTICULTURĂ lector universitar
9 CATEDRA DE SILVICULTURĂ ŞI GRĂDINI PUBLICE lector universitar
10 CATEDRA DE FINANŢE ŞI BĂNCI lector universitar

Posturile vacante au fost publicate în ziarul „Moldova Suverană” din 17 februarie 2017.

Dosarele de participare la concurs se depun la Serviciul resurse umane.

Termenul de depunere a dosarelor – 30 de zile de la data publicării anunţului în ziar.

Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice poate fi consultat pe Site-ul  www.uasm.md

Informaţii la tel. 022-31-22-28


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2017 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda