"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

 

85 UASM

Susţinerea tezelor

Susţinerea tezei a dnei Aurelia LITVIN

Pe data de 20 noiembrie 2013, orele 14.00, în cadrul Facultăţii de Economie,

aula 326, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea

08.00.05 -"Economie şi management în ramură"

în care:

Dna Aurelia LITVIN

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

"Managementul promovării exportului producţiei agroalimentare al Republicii Moldova"

Susţinerea tezei Dl Sergiu Mazuru

Pe data de 28 octombrie 2013, orele 13.30, în cadrul Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, laboratorul I-204, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 05.20.03 „Exploatarea şi mijloacele de deservire tehnică a  tehnicii agricole şi celei din industria  prelucrătoare”, în care:

Dr. conf. univ. Sergiu Mazuru

va prezenta teza de doctor habilitat în tehnică intitulată:

 „Procedee tehnologice de generare a profilelor nestandarde ale angrenajelor precesionale”

la specialitatea 05.02.08 „Tehnologia construcţiilor de maşini”

Susţinerea tezei Dna Mocanu Natalia

Pe data de 10 octombrie 2013, orele 1400, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc

şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH.60.08.05-23 – Economie şi management (în agricultură) în care

Dna MOCANU Natalia
va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:


„Managementul restructurării economiei rurale în contextul integrării europene”

Susţinerea tezei Dna Svetlana CURAXINA

Ședinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 08.00.05 -"Economie şi management în ramură"

Pe data de 30 octombrie 2013, orele 14.00, în cadrul Facultăţii de Economie,

aula 434, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 08.00.05 -"Economie şi management în ramură"

în care:

Dna Svetlana CURAXINA

va prezenta teza de doctor întitulată:

"Основные направления выхода из кризиса аграрного сектора"

(на примере АТО Гагаузии)

Susţinerea tezei Dl Malai Leonid

Pe data de 26 septembrie 2013, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Ingineria Agrară şi Transport Auto, aula 402, va avea loc şedinţa Consiliului ştiinţific specializat DH 60-05.20.03 „Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare”, în care:

dl Malai Leonid

va prezenta teza de doctor intitulată:

 „Sporirea fiabilităţii îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite polimerice”


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda