"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

 

85 UASM

Susţinerea tezelor

Ședinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 06.01.01-"Agrotehnică"

Pe data de 21 noiembrie 2012, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Agronomie, aula 211, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil (SŞP) pe specialitatea 06.01.01-"Agrotehnică" în care:

Gavrilaş Sergiu

va prezenta teza de doctor întitulată:

"Optimizarea sistemului de lucrare şi fertilizare a solului - premiză de tranziţie la sistemul de agricultură durabilă"

Susţinerea tezei Dna Mocanu Natalia

Pe data de 7 noiembrie 2012, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Economie, sala 242, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil (SŞP) pe specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în agricultură) în care:

MOCANU Natalia

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

"Managementul restructurării economiei rurale în contextul integrării europene"

Ședinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 06.01.07-"Pomicultură"

Pe data de 28 iunie 2012, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Horticultură, sala 201, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil (SŞP) pe specialitatea 06.01.07-"Pomicultură" în care:

1. Donica Nicolai

va prezenta teza de doctor întitulată:

"Valorificarea potenţialului de fructificare a speciilor de cireş, vişin şi cais prin aplicarea raţională a tăierii pomilor în condiţiile Republicii Moldova"

2. Popa Sergiu

va prezenta teza de doctor întitulată:

"Creşterea şi fructificarea mărului în plantaţiile intensive cu coronamentul în două planuri oblice în funcţie de soi şi forma de coroană"

Susţinerea tezei Dl POPESCU Victor

Pe data de 18 septembrie 2012, orele 1500 în cadrul Facultăţii de Ingineria Agrară şi Transportul Auto, aula  I. 4  va avea loc şedinţa Consiliului ştiinţific specializat  D  60.05.20.02-02, specialitatea „Electrificarea şi automatizarea agriculturii” în care

dl POPESCU Victor

va prezenta teza de doctor întitulată:

„Determinarea influenţei factorilor aleatori asupra fiabilităţii sistemelor de distribuție a energiei electrice 6-10 kV”

Susţinerea tezei Dl Rîbințev Ion

Pe data de 24 mai 2012, orele 14:00 în cadrul Facultăţii de Horticultură, sala 201, va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.06.01.07-10, specialitatea "Horticultură" în care

dl Rîbințev Ion

va prezenta teza de doctor întitulată:

"Productivitatea speciilor drupacee în funcție de soi și forma de coroană"


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda