85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


 Centrul Euros

 

Hot-Line

Susţinerea tezelor

Susținerea tezei Dna Memeț Diana

Pe data de 11 mai 2012, orele 1400, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc  Şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 60.08.00.05-28 pe specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) în care

Dna MEMEŢ Diana

va prezenta teza de doctor întitulată:

“Eficienţa economică a intensificării ramurii fitotehnice în aspect regional (în baza datelor întreprinderilor agricole din regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova)

Susţinerea tezei Dl Popescu Victor

Pe data de 21 februarie 2012, orele 1400, sala I.304, în cadrul Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil (SŞP) pe specialitatea 05.20.02- Electrificarea şi automatizarea agriculturii,  în care
Dl Popescu Victor
va prezenta teza de doctor în tehnică întitulată:
Determinarea influienţei factorilor aleatori asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice 6-10 kV

Susţinerea tezei Dl Cimpoieş Dragoş

Pe data de 15 februarie 2012, orele 1400, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific Specializat pe specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) în care 

Dl Cimpoieş Dragoş

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

„Perfecţionarea relaţiilor funciare în contextul consolidării exploataţiilor agricole şi dezvoltării durabile a sectorului agrar din Republica Moldova”

Susţinerea tezei Dl Rîbinţev Ion

Pe data de 15 februarie 2012, orele 1400, sala 201, în cadrul Facultăţii de Horticultură, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil (SŞP) pe specialitatea 06.01.07- Pomicultură  în care

Dl Rîbințev Ion

va prezenta teza de doctor în agricultură întitulată:

Productivitatea speciilor drupacee  în funcţie de soi şi forma de coroană

Susţinerea tezei dnei Memeţ Diana

Pe data de 18 ianuarie 2012, orele 1400, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa Seminarului Științific de Profil pe specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) în care

Dna Memeţ Diana

va prezenta teza de doctor întitulată:

Eficienţa economică a intensificării ramurii fitotehnice în aspect regional”


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda