85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


 

 

 

Hot-Line

Susţinerea tezelor

Susţinerea tezei dnei Memeţ Diana

Pe data de 18 ianuarie 2012, orele 1400, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa Seminarului Științific de Profil pe specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) în care

Dna Memeţ Diana

va prezenta teza de doctor întitulată:

Eficienţa economică a intensificării ramurii fitotehnice în aspect regional”

Susţinerea tezei Dl Creţu Alexandru

Pe data de 5 ianuarie 2012, orele 1400 în cadrul Facultăţii de Agronomie, sala 211, va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.06.01.09-1*, specialitatea "Fitotehnie" în care

 dl Creţu Alexandru

 va prezenta teza de doctor întitulată:

 "Perfecţionarea  tehnologiei de cultivare a şerlaiului"

Susţinerea tezei dnei CIMPOIEŞ Liliana

Pe data de 07 octombrie 2011, orele 14:00, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat (CSŞ) pe specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) în care

Dna Cimpoieş Liliana

va prezenta teza de doctor întitulată:

 „Perfecţionarea reglementării de stat a sectorului agricol al Republicii Moldova ”

Susţinerea tezei Dl ŢAPU Veaceslav

Pe data de 26 decembrie 2011, orele 1400 în cadrul Facultăţii de Ingineria Agrară şi Transportul Auto, sala I. 204 va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.05.20.03-05, specialitatea „Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare” în care

dl ŢAPU Veaceslav

 va prezenta teza de doctor întitulată:

 „Sporirea disponibilităţii şi mentenabilităţii îmbinărilor cu joc renovate cu materiale compozite polimerice”

Susţinerea tezei Dl ŢAPU Veaceslav

Pe data de 29 iunie 2011, orele 1400 în aula I. 204 ( et. 2) în cadrul Facultăţii de Ingineria Agrară şi Transportul Auto, la Seminarului Ştiinţific Specializat DH 60.05.20.03-04 va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în tehnică a competitorului:

 ŢAPU Veaceslav

 cu tema:  „Sporirea disponibilităţii şi mentenabilităţii îmbinărilor cu joc renovate cu materiale compozite polimerice”, la specialitatea 05.20.03  „Exploatarea şi mentenanţa  tehnicii agricole şi celei din industria  prelucrătoare”.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda