"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2017
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария и наука о животных
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Сенат

Numele, prenumele Funcţia, titlul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic
1 VOLCONOVICI Liviu rector, Dr. hab., profesor universitar
2 MELNIC Iurie  prim-prorector, dr., conf. univ.
3 CERCEL Ilie prorector pentru activitatea ştiinţifică şi inovare
4 BOAGHIE Dionisie prorector
5 COŞCIUG Cristina prorector, dr., conf. univ.
6 DAICU Anatol prorector în probleme de administraţie şi gospodărire
7 BALTAG Grigore secretar, dr., conf. univ.
8 BACEAN Ion decan, dr., conf. univ.
9 HORJAN Oleg decan, dr., conf. univ.
10 TOMIŢA Petru decan, dr., prof. univ.
11 NiCOLAESCU Gheorghe decan, dr., conf. univ.
12 GOROBEŢ Vladimir decan, dr., conf. univ.
13 POPOVICI Mihail decan al Facultăţii de medicină veterinară şi ştiinţa animalelor
14 MOREI Virgiliu preş. com. sind., dr., conf. univ.
15 BURDUJA Victor preş. com. sind. studenţesc
16 LISENCO Victor preşedinte SAS
17 RURAC Mihail dr., conf. univ.
18 ANDRIUCA Valentina şef catedră, dr., conf. univ.
19 ŞEREMET Victor dr. hab., prof. univ.
20 BOTNARENCO Ion şef inter. catedră, dr., conf. univ.
21 BONTEA Oleg dr., conf. univ.
22 FRECĂUŢEANU Alexandru şef catedră, dr. hab., prof. univ.
23 GANGAN Svetlana şef catedră, dr., conf. univ.
24 SÎRBU Olga şef catedră, dr., conf. univ.
25 MOCANU Natalia şef catedră, dr. hab., conf. univ.
26 LITVIN Aurelia şef catedră, dr. hab., prof. univ. inter.
27 COZARI Ana şef catedră, dr., conf. univ.
28 BALAN Valerian dr.hab., prof.univ.
29 GUMANIUC Iachim şef catedră, dr., conf. univ.
30 CROITORU Nichita şef catedră, dr., conf. univ.
31 MARIAN Grigore dr. hab., prof. univ.
32 ERHAN Fiodor şef catedră, dr. hab., prof. univ.
33 CERCEL Ilie dr., conf. univ.
34 MACARI Vasile şef catedră, dr.hab., prof.univ.int.
35 CAISÎN Larisa şef inter. catedră, dr., conf. univ.
36 PETCU Igor şef stagii de practică, dr., conf. univ.
37  
38 COSTIN Ludmila director BRŞA
39 TURIŢA Sava şef serviciul resurse umane
40 CUŞNIR Mihail şef centrul de calcul
41 COZMA Adrian şef centrul editorial
42 CEBAN Elena laborant superior
43 BORGA Tatiana studentă, specialitatea agronomie
44 POPOV Igor student, specialitatea agronomie
45 BUSUIOC Irina studentă, specialitatea turism
46 BUTMALAI Mihai student, protecţia plantelor
47 CALARAŞ Eduard student, specialitatea ingineria şi tehnologia transportului auto

ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda