"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2016
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария и наука о животных
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative şi normative
Carta universitară
Reglementări UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

rural
 RINA SIMTEX

tempus

Credo

CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

TecTNet logou


sufor


Euraxess


 casee logo

 


teachme


fktbum


edrone

Hot-Line

Posturi vacante

A N U N Ţ

privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante

Universitatea Agrară de Stat din Moldova anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere şi științifico-didactice vacante: 

Nr Catedra Postul vacant
1 CATEDRA DE MECNIZARE A AGRICULTURII profesor universitar
2 CATEDRA PRECLINICĂ conferenţiar universitar
3 CATEDRA DE DREPT conferenţiar universitar
4 CATEDRA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI FIZICĂ conferenţiar universitar
5 CATEDRA DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE conferenţiar universitar
6 CATEDRA DE CADASTRU ŞI GEODEZIE lector universitar  - 3 unităţi
7 CATEDRA DE BUSINESS ŞI ADMINISTRARE lector universitar  - 3 unităţi
8 CATEDRA DE ECONOMIE GENERALĂ lector universitar
  CATEDRA DE HORTICULTURĂ lector universitar
9 CATEDRA DE SILVICULTURĂ ŞI GRĂDINI PUBLICE lector universitar
10 CATEDRA DE FINANŢE ŞI BĂNCI lector universitar

Posturile vacante au fost publicate în ziarul „Moldova Suverană” din 17 februarie 2017.

Dosarele de participare la concurs se depun la Serviciul resurse umane.

Termenul de depunere a dosarelor – 30 de zile de la data publicării anunţului în ziar.

Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice poate fi consultat pe Site-ul  www.uasm.md

Informaţii la tel. 022-31-22-28


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2017 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda