85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

2. Taxele de şcolarizare

TAXA (lei)

pentru studii prin contract în UASM (2018/19)

Aprobat

prin decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică al UASM

proces verbal nr. 6 din 28.06.2018

Preşedinte C.D.S.I. _____________

 

c)Cuantumul taxelor pentru ciclul II de studii (masterat)

 

Codul

Specializarea

Învăţământ cu frecvenţă, lei

040

040

042

040

040

040

040

Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar;

Finanțe şi control în sectorul agroalimentar;

Protecția juridică a proprietății;

Economie şi management în sectorul agroalimentar;

Economie şi politici de dezvoltare rurală;

Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar;

Marketing agroalimentar.

7800

071

073

071

071

071

071

073

Mentenanța şi fiabilitatea autovehiculelor;

Evaluarea şi managementul imobilului;

Sisteme și tehnologii avansate în ingineria transportului auto;

Tehnologii și mijloace tehnice pentru obținerea bioenergiei;

Electrotehnologii în mediul rural;

Agroinginerie;

Consolidarea terenurilor agricole.

7000

101

Turism rural

7000

052

Agroecologie

6500

081

081

071

071

073

081

081

081

081

081

081

081

081

081

Tehnologii avansate în fitotehnie;

Științe horticole şi agrosilvice;

Biotehnologii în obținerea şi prelucrarea produselor animaliere;

Biotehnologii în reproducția animalelor;

Hidroameliorație;

Siguranța alimentelor de origine animală;

Siguranța alimentelor de origine vegetală;

Protecție integrată a plantelor;

Genetica, ameliorare și biotehnologii vegetale;

Științe horticole;

Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producția vitivinicolă cu denumire de origine;

Managementul ecosistemelor forestiere;

Protecția integrată a agroecosistemelor;

Agricultura conservativă.

6500

 

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda