85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

Hot-Line

banner2019

Формируются группы с обучением на русском языке на бюджетной и платной основе

ÎNREGISTRARE-ONLINE

new blinking

Continuă admiterea la Ciclul I (Licență) şi Ciclul II (Master) până la 26.07.2019

Semnarea acordurilor de colaborare cu Instituții de Învățământ Superior din Federația Rusă

În perioada 27 iunie – 3 iulie, Dionisie Boaghie, prorector învățământ frecvență redusă și activitate financiară, la invitația Rectorului Universității Silvotehnice de Stat din Voronej (Federația Rusă)...
Erasmus+ staff mobility for training and professional training programme, Kingston University

  Nina PUŢUNTEAN, PhD, Senior Lecturer, Department of Modern Languages, Faculty of Economics and Rodica SÎRBU, PhD, Senior Lecturer, Department of Land Management, Faculty of Cadastre and Law, during the period...
Triumful în creaţie şi cercetare a cercetătorilor UASM la Salonul Internaţional de inventică şi inovaţii “TRAIAN VUIA”

 RECTORUL UASM  - Liviu VOLCONOVICI  FELICITĂ  LAUREAŢII Rectoratul, Senatul şi Biroul fac. Horticultură FELICITĂ  conf. univ. VACARCIUC Liviu, şef catedră Viticultură şi Vinificaţie...
Universitatea Agrară de Stat din Moldova - campioană națională universitară 2019 la fotbal.

Pe parcursul lunilor mai - iunie curent s-a desfășurat Universiada Republicană 2019 la fotbal. În concurs s-au înscris 6 echipe ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova. Fotbaliștii...
MODULUL DE PREDARE 4: din cadrul Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2 CBHE-JP), cofinanțat de UE

            În perioada 27-30 mai 2019 Universitatea de Management din Varna (Bulgaria) a găzduit a 4 Modul de instruire, realizat în cadrul proiectului SMART–Fostering...
Seminarul de informare a Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2 CBHE-JP), cofinanțat de UE

        În data de 14.06.2019 la catedra Business şi  Administrare,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova, a  fost organizat Seminarul  de informare a Proiectului SMART...
Ședința comună a Secției de Mecanizare din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești din România și a Universității Agrare de Stat din Moldova

La data de 15 iunie 2019, în cadrul UASM, a avut loc o Ședință comună a Secției de Mecanizare a Agriculturii din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice (AȘAS) a României din România și UASM. În...
Participare în lucrările workshop-ului „TENDINȚE ÎN DEZVOLTAREA ȘI CERCETAREA PERFORMANȚELOR MAȘINILOR AGRICOLE”

  La data de 14 iunie 2019, o delegație de a UASM, în frunte cu prim-prorector, conf. univ. Iurie Melnic, a participat la lucrările Workshop-ului organizat de către Secția de Mecanizare a Agriculturii din...
Seminar “Employability and Internationalization" organized by the SAUM within the project ELEVATING THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA-ELEVATE 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

  On 14.06.2019 at the Department of Business and Administration, the State Agrarian University of Moldova, the seminar "Employability and Internationalization within the ELEVATE Project" was organized. At the...
Cursuri de instruire în diferite domenii oferite de Guvernul Indiei

Departamentul Relații Internaționale Vă aduce la cunoștință, că  Guvernul Indiei, prin intermediul Programului Indian pentru Cooperare Tehnică şi Economică (ITEC), oferă cursuri de instruire în diferite...
Sesiunea de Informare pentru Programul de Schimburi de Studii Central European (CEEPUS)

  În data de 12.06.2019 a avut loc Sesiunea de Informare pentru Programul de Schimburi de Studii Central European (CEEPUS). Informaţia a fost relatată de către coordonatorul Naţional Dna Ludmila OLEINIC....
cofo ag lab 
The meeting of the national partners within the Project “Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe (Ag-Lab)

 Within the Department of Animal Husbandry, State Agrarian University of Moldova on February 20th, 2019, a working meeting of the national partners within the Ag-Lab project was organised. The meeting was attended by representatives of the project from Moldova State University of Agriculture, Comrat State University and Republican Veterinary Diagnostic Center.


The  participants discussed the project tasks provided in the project's working  program and assigning  the roles to the elaboration of the manual for laboratory practice for master students.

Following the  purchase of the equipment, SAUM demonstrated the units bought that will be installed in the laboratory of the Department of Animal Husbandry.

The working teams discussed the possibility of exchanging members of the project for teaching in UASM and USC, as well as the  providing the laboratory work for the masters at the Republican Veterinary Diagnostic Center.

 


Second working visit of members of the project „Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe (Ag-Lab)” that was held at Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland

According to programme of  the project "„Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe (Ag-Lab)”   in the period 26 / 03-30 / 03.2018 at the University of Environmental and Life Sciences took place the second meeting of partners from different countries.

The meeting was attended by representatives of the State Agrarian University of Moldova, , coordinator Elena SCRIPNIC and project members Larisa CAISÎN, also members of the project from different institutions in Ukraine.

The working visit of the team began with the official meeting with the administration of the Faculty of Veterinary Medicine.

The members of the project participated in the product examination by applying the PCR techniques that took place in the Food Hygiene Department.

According to the program, the working group visited the Veterinary Laboratory in Wroclaw where they participated in the microbiological, serological, chemical examination of the samples collected from different farms, feeds used in animal nutrition, also analyzed the examination methodology used in this laboratory, the equipment,  different biosecurity measures and procedures.

The visit of one of the most modern Polish meat processing companies was organized. During this visit to SA Tarczynski, the working group was familiarized with the technological processes for the production of different salami assortments, the regulation for the implementation of different quality management systems applied within the enterprise: GMP / GHP, HACCP, IFS, BRC.

The microbiological and serological examination used in the diagnosis of pet animals and cattle took place in the “Epi – Vet” Clinic for infectious diseases. The project partners organized a visit to an accredited "Agro-Vet" laboratory where the samples from poultry farms and samples of meat and eggs produced at different poultry units in the country took place.

Workgroup participants were familiar with the regulations used to accredit an agro-food lab.

 


 
cofo ag lab
The second working meeting within the project “IMPROVING SKILLS IN LABORATORY PRACTICE FOR AGRO-FOOD SPECIALISTS IN EASTERN EUROPE” (Ag-Lab) organized at SAUM

In the period 9-12 July, 2018, State Agrarian University of Moldova organized the second working meeting within the project “Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in Eastern Europe” (Ag-Lab), hosting the partners from Ukraine, Georgia, Slovenia, Poland, Italy, France and Bulgaria.

The work program focused on the meeting of the Coordination Committee and the training session for partners representing all participating institutions.

The event was opened by the representative of the Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment, Secretary of State Alisa PIRLOG and SAUM Rector, dr. hab., Professor Valerian BALAN. The event was attended by the representatives of the Embassy of France in the Republic of Moldova and the Erasmus + Office Coordinator in Moldova Claudia MELINTE.

Project Coordinator Marija KLOPCIC presented the project budget for the first six months and started the equipment purchasing procedure. European partners carried out an analysis of the first training sessions that took place in different partner institutions in Europe, followed by the actions taken to disseminate the obtained results and those envisaged in the future for the implementation of the project dissemination strategy.

Each partner presented the achievement of his/her activities under the planned work packages and project co-coordinator Ludmila STEPURA discussed project’s work plan for the next six months.

According to the work program, the participants at the meeting made a study visit to the Republican Center for Veterinary Diagnosis, where they became familiar with the accredited laboratory methods and indices used in this institution.

 


 
cofo ag lab
Working meeting of the  partners within the  project „Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe” AG LAB (nr. 586383-EPP-1-2017-1 – SI EPPKA2-CBHE-JP)  at the University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lvov, Ukraine

The third workshop of the project „Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe” was organized on December 4-7, 2018.

SAUM was represented at this meeting by Liviu Volconovici, Rector of the University, Elena Scripnic, Vice Rector for International Relations, National Coordinator of the project and Larisa Caisin member of the project. The national and international partners of the project were present at the workshop. During the workshops, topics were discussed with reference to the Identification of falsification of dairy products (physical and chemical methods),  detection of the fatty acid composition of the fatty part of the product, Identification of authenticity and falsification of wines, juices, honey and other foodstuffs by nuclear magnetic resonance method, Methods of mycotoxines detection in grains, hazelnuts and other crops: ELIZA, LC/MS-MS, etc.

The partners presented the report on the project activity during July-December, 2018. Project Coordinator Marja Klopcic proposed the program of the project activity for the next six months.

Project members had the opportunity to visit veterinary laboratories in Lvov city.


cofo ag lab
AG LAB monitoring by National Erasmus + Office

 On 28th of December the Project Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe /Ag-Lab/ was monitored by the National Erasmus + Office. This meeting was organised at State Agrarian University of Moldova.  The meeting was attended by all national partners: State Agrarian University, Comrat State University and Republican Centre of Veterinary Medicine Diagnostic.

During the monitoring all the partners have presented the achievements during the first year of the project.

National Erasmus + Office have come up with proposals and recommendations on strengthening the continuity of project activities.

 


 

cofo ag lab

 

Project partners

EU partners

 1. University of Ljubljana – UL Coordinator of the project, Slovenia
 2. Association for Innovation, Teaching and Promoting Sustainable Development in Life Sciences, Applied Sciences and Social Sciences in Europe and worldwide S.L.E ASSOCIATION, France
 3. University of Teramo, UniTE, Italia
 4. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences – WUELS, Poland
 5. VetAgro Sup an Institute for higher education and research in food, animal health, agronomic and environmental sciences FLYON104, France

Non EU partners

 

 Georgia

 1. Caucasus International University (CIU)
 2. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)

Republic of Moldova

 1. State Agrarian University of Moldova (SAUM)
 2. Comrat State University (CSU)
 3. Public Institution “Republican Veterinary Diagnostic Center”

I.P. CRDV

 

Ukraine

11.The Scientific and methodological Centre “Agroosvita” (SMC “Agroosvita”)

 1. The Scientific and methodological Centre “Agroosvita” (SMC “Agroosvita”)
 2. SE “State Centre of Agricultural Products Certification and Examination” (SCAPCE)
 3. Sumy National Agrarian University (SNAU)
 4. Odessa National Academy of Food Technologies (ONAFT)
 5. Bila Tserkva national agrarian university
 6. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NUBIP)
 7. Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi (LNUVMB)
 8. Laboratory of the Ministry of Agriculture – LMA

 

 The aim of the project

The main aim of the project is to improve the quality control of agro-food products in the countries which have recently become  associated EU members by improving upon the training of their specialists.  The project deals with the part of the Agreement related to food and agricultural products safety which can be ensured through appropriate laboratory control and approximation to EU legislation and standards.

 

This will be achieved through three specific objectives: 

-To create specialized master courses dedicated to the laboratory practice for the specialists of the agro-food sector in UA, GE and MD (veterinary medicine, agronomy, animal husbandry, food technologies);

-To create at special courses at the university partners for the post-diploma training of laboratory staff working in the agro-food sector;

- To update the training courses provided by laboratories to their staff;

-To create new practices of collaboration between universities and laboratories  on the basis of mutual profitability: creation of an  exchange platform enabling to adapt graduates’ skills and competences to need of the labour market, to provide the continual curricula updating and to provide regular  updating of the skills and competences required for agro-food laboratories staff. 

 

The project outputs are of 4 categories:

- Elaborated training courses and obtained necessary competences for students and laboratory staff;

- Trained teacher’s teams;

- Pedagogical  supports;

- Created tools for cooperative teaching with the participation of universities and acting laboratories staff.

 


 

cofo ag lab

 

NATIONAL PARTNERS

 

State Agrarian University of Moldova

State Comrat University

Republic Centre of Veterinar  Diagnostic

AG lab

AG lab2

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda