85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
Declarație de răspundere managerială
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Academic offers

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

 Facultatea de Agronomie

1. Agronomy Eng (pdf)

Агрономия Rus (pdf)

2. Agricultural Biotechnology Eng (pdf)

Сельскохозяйственные Биотехнологии Rus (pdf)

3. Animal Husbandry Eng (pdf)

Животноводство Rus (pdf)

Facultatea de Horticultură

1. Horticultură / Horticulture / Плодоовощеводство и виноградарство (pdf)

2. Protecția plantelor / Plant Protection / Защита растений (pdf)

3. Silvicultură și grădini publice / Forestry and public gardens / Лесоводство и парковое хозяйство (pdf)

4. Viticultură şi vinificaţie / Viticulture andWinegrowing / Виноградарство и виноделие (pdf)

Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto

1. Agricultural Engineering Eng (pdf)

Аграрная инженерия Rus (pdf)

2. Electrification of agriculture Eng (pdf)

Электрификация Rus (pdf)

3. Automotive Engineering Eng (pdf)

Инженерия автотранспорта Rus (pdf)


Master

1. Агроинженерия // Agroengineering (pdf)

2. Электротехнологии в сельской местности // Specialization Electrotechnologies in rural areas (pdf)

3. Технический сервис и надежность автотранспорта// Specialization Technical service and reliability of vehicles (pdf)

4. Системы и передовые технологии в инженерии автомобильного транспорта// Specialization Systems and advanced technologies in automotive engineering (pdf)

 Facultatea de Cadastru

1. Cadastre and Land Eng (pdf)

Кадастр и землеустройство Rus (pdf)

2. Law Eng (pdf)

Право Rus (pdf)

3. Building Evaluation and Development Eng (pdf)

Оценка и развитие недвижимости Rus (pdf)

4. Environmental Engineering Eng (pdf)

Природообустройство Rus (pdf)

 Facultatea de Medicină Veterinară

1. Veterinary Medicine Eng (pdf)

Ветеринарная Медицина Rus (pdf)

Facultatea de Economie

1. Business și administrare / Business and administration / Бизнес и управление (pdf)

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda