85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

banner2019

Формируются группы с обучением на русском языке на бюджетной и платной основе

ÎNREGISTRARE-ONLINE

 

LOCURI BUGETARE!!!

 Continuă admiterea la Ciclul I (Licență) şi Ciclul II (Master)

2. Taxele de şcolarizare

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA (UASM)

Ciclul II – studii superioare de  Masterat  2019

 

Facultatea

 

Specializarea

Tipul de masterat

Codul

(DGS)

Durata, ani

Taxa, lei

Agronomie

1.Agroecologie

Științific

052 MS

2,0

6500

2.Agricultura conservativă

Științific

081 MS

1,5

6500

3.Biotehnologii în obținerea și prelucrarea produselor animaliere

Științific

071 MS

1,5

6500

4.Managementul creșterii animalelor și apicultura

Științific

081 MS

1,5

6500

5. Siguranța alimentelor de origine animală

Profesionalizare

081 MP

1,5

6500

Horticultură

1.Ştiinţe horticole

Științific

081 MS

1,5

6500

2.Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producția vitivinicolă cu denumire de origine

Științific

081 MS

1,5

6500

3.Managementul ecosistemelor forestiere

Științific

082 MS

1,5

6500

4. Protecția integrată a agroecosistemelor

Științific

081 MS

1,5

6500

5. Protecția integrată a plantelor

Profesionalizare

081 MP

1,5

6500

6.Siguranţa alimentelor de origine vegetală

Profesionalizare

081 MP

1,5

6500

Economie

1.Economie și politici de dezvoltare rurală

Profesionalizare

041 MP

2,0

7800

2.Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar

Profesionalizare

041 MP

2,0

7800

3.Marketing agroalimentar

Profesionalizare

041 MP

2,0

7800

4.Finanţe și control în sectorul agroalimentar

Profesionalizare

041 MP

2,0

7800

5.Turism rural

 

Profesionalizare

101 MP

2,0

7000

6.Contabilitate și audit în sectorul agroalimentar

Științific

041 MS

2,0

7800

Inginerie agrară şi transport Auto

1.Agroinginerie

Științific

071 MS

1,5

7000

2.Electrotehnologii în mediul rural

Științific

071 MS

1,5

7000

3.Mentenanţa și fiabilitatea autovehiculelor

Științific

071 MS

1,5

7000

4.Sisteme și tehnologii avansate în ingineria transportului auto

Științific

071 MS

1,5

7000

Cadastru şi Drept

1.Evaluarea și managementul imobilului

Științific

073 MS

1,5

7000

2.Hidroamelioraţie

Profesionalizare

071 MP

1,5

6500

3.Consolidarea terenurilor agricole

Profesionalizare

073 MP

1,5

7000

4.Protecția juridică a proprietății

Profesionalizare

042 MP

1,5

7800

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda