85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
Declarație de răspundere managerială
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Academic offers

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

01. Informație generală

Universitatea Agrară de Stat din Moldova formează specialiști de înaltă calificare pentru economia națională, capabili să activeze în condițiile economiei de piață, la 25 de specialități de Licență, 24 specializări de Masterat şi 27 de specialități științifice la doctorat.

În 2019 a fost deschisă o specialitate nouă, prestigioasă pentru tineri – Inginerie minieră

Şi în acest an continuă înscrierea tinerilor la studii cu predare în limba engleză la specialitățile Business şi administrare, Medicina Veterinară, învățământ cu frecvență.

Procesul de instruire se realizează conform Procesului de la Bologna, pentru deținătorii diplomei de BAC / colegiu în limbile română, rusă şi engleză, la ciclul I - studii superioare de licență, ciclul II – studii superioare de Masterat. Candidații pot opta pentru studii cu frecvență la zi sau cu frecvență redusă.

Înmatricularea la învățământul cu frecvență se efectuează fără plată (finanțare bugetară) şi în bază de contract cu achitarea taxei de studii. La învățământul cu frecvență redusă studiile se efectuează în bază de contract.

Deținătorii diplomei de licență sau a diplomei de studii superioare universitare pot obține a doua specialitate universitară cu achitarea taxei de studii.

Asigurăm studierea profundă a limbilor moderne.

Durata studiilor la Ciclul I (Licența):

- cu frecvență – 3 ani (180 credite) şi 4 ani (240 credite)

- cu frecvența redusă - cu un an mai mult decât în cazul frecvenței la zi.

Studenții UASM beneficiază de burse de mobilitate academică (6-12 luni) în universitățile din UE, aplicând Programul Erasmus Mundus și alte programe internaționale;

În baza unor programe internaționale, precum şi a colaborării bilaterale fructuoase, studenții UASM efectuează practica în producție (3-6 luni) în Germania, Danemarca, SUA, etc.

În cadrul catedrei militare a universității doritorii pot obține gradul militar de sergent.

Astăzi UASM dispune  de:

 • 9 blocuri de studii
 • 10 cămine studențești
 • săli sportive, stadion
 • 3 cantine
 • o bibliotecă modernă
 • săli de calculatoare conectate la rețeaua Internet
 • centru editorial
 • centru medical etc.

Studenții beneficiază de:

 • locuri în căminele studențești (pentru toţi studenții)
 • burse de studii/burse sociale/burse de merit
 • premii pentru reușită
 • abonamente cu reduceri pentru transportul urban
 • bibliotecă cu săli de lectură
 • sală de sport
 • cantină studențească
 • internet gratuit în cămine şi blocurile de studii
 • instruire în cadrul Facultății de Arte Frumoase

 

Dacă doriți să obțineți studii calitative şi de prestigiu, veniți la UASM, iar pentru aceasta este necesar să faceți doar două lucruri:

 • să vă adresați la Comisia de admitere pe adresa: Chişinău, str. Mirceşti, 42 – Blocul de studii Facultatea de Economie.
 • să alegeți 3 specialități de concurs la care doriți să vă înscrieți

(Deplasarea: din str. G. Bănulescu-Bodoni cu troleibuzul nr. 29; din str. Calea Ieșilor cu autobuzul nr. 16).

Informații suplimentare la tel.: Tel. 43-25-90; 31-22-91; 31-22-58.

 

 

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda