85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele , Prenumele

Gradul  şi  titlul  ştiinţific

Disciplinele predate

Lista lucrărilor publicate

Date de contact

SERBIN  Vladimir

Dr., hab. În  tehn., conf., univ., şef cat.

1.Maşini Agricole

2. Bazele teoretice ale maşinilor  agricole.

3. Bazele testării şi certificării tehnicii agricole

4. Conducerea tezelor de doctorat

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

BUMACOV Vasile

Dr., hab. În  tehn., prof., univ

1. Bazele ştiinţifice ale proiectării maşinilor şi tehnologiilor mecanizate în  agricultură

2.Elaborarea şi proiectarea tehnologiilor mecanizate şi utilajului în fitotehnie

3. Conducerea tezelor de masterat

Lista publicațiilor științifice

POBEDINSCHI  Victor

Dr., hab. În  tehn., prof., univ

1.Prelucrarea primară a produselor agricole

2. Maşini şi instalaţii în idustria biotehnologică

3. Metode şi echipamente de cercetare a biocombustibililor

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

SALAUR Vasile

Dr., În  tehn., conf., univ

1. Maşini  Agricole

2. Bazele proiectării  şi modelării  proceselor tehnologici

3. Bazele teoretice ale maşinilor agricole

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

SCLEAR Petru

Dr., În  tehn., conf., univ

1.Mecanizarea sectorului zootehnic

2. Proiectarea liniilor tehnologice  în zootehnie

3. Tehnologii avansate în producţia agricolă

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

GADIBIDI Mihail

Dr., În  tehn., lector super., univ.

1. Mecanizarea lucrărilor silvice

2. Exploatarea utilajului agricol

3. Maşini Agricole

4. Prelucrarea primară a produselor agricole

5. Proiectarea liniilor tehnologice  în zootehnie

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

LÎSÎI Radu

Dr., În  tehn., lector super., univ.

1.Bazele proiectării  şi modelării  proceselor tehnologici

2. Conducerea tezelor de licenţă  şi masterat

Lista publicațiilor ştiințifice

TOPAL Gheorghe

lector super., univ.

1.Exploatarea utilajului agricol

2. Maşini Agricole     

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

NAZAR Boris

Lector univ.

1.Maşini Agricole

2. Mecanizarea sectorului zootehnic

3. Mecanizarea proceselor tehnologici în zootehnie

4. Maşini şi instalaţii în idustria biotehnologică 

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

BEJAN Marcel

Lector univ.

1.Proiectarea liniilor tehnologice  în zootehnie

2. Mecanizarea sectorului zootehnic

3. Mecanizarea proceselor tehnologici în zootehnie

4. Tehnologia prelucrării produselor agricole

5. Tehnologii şi utilaj pentru depozitarea şi transportarea produselor uşor alterabile

6. Malini şi instalaţii  zootehnice

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

VOIŢEHOVICI Vladimir

Dr., În  tehn., conf., univ, maistu didactic

022 432330

BESPALOVA Liudmila

Laborant superior

022 432330

COLOTENCO Liubovi

Laborant superior

022 432330


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda