85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţămînt de zi

Învăţămînt fără

frecvenţă

Ciclu I (licenţă)

Materiale de exploatare

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Chimatologia    

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

528.1 Mecanizarea agriculturii

 

 

pdflogo

 

pdflogo

pdflogo

Combustibili şi lubrifianţi

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Automobile

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Autovehicule

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

 

Autovehicule şi chimatologia   

524.2 Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Legislaţia rutieră şi vamală

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Acţionări hidropneumatice

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Hidraulica

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

528.1 Mecanizarea agriculturii

   

Termotehnica

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

 

524.2 Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Bazele termodinamicii şi maşini termice

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

 

Motoare cu ardere internă

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Bazele teoretice ale automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Bazele teoretice ale autovehiculelor

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Exploatarea automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Practica didactică

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Echipament electric şi electronic al automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Ingineria sistemelor automate

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Practica de producţie

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Securitatea activităţii vitale în autotransport

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

 

524.2 Electrificarea agriculturii

pdflogo

 

Normarea tehnică în transporturi auto

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Tehnici şi echipamente pentru diagnosticarea automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Siguranţa circulaţiei rutiere

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Sisteme de standardizare şi omologare a automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Standardizarea şi managementul calităţii în transport auto

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Utilizarea sistemelor computerizate în transportul auto

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Diagnosticarea automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Organizarea traficului de mărfuri şi călători

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Trafic şi securitatea rutieră

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Drumuri auto

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Sisteme automate de control

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Practică de licenţă

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Ciclu II (master)

Disciplina

Specialitatea

Învăţămît de zi

Tendinţe actuale şi de perspectivă în construcţia de automobile

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor.

 

Materiale biodegradabile, lubrifianţi şi combustibili ecologici pentru automobile.

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Transportul şi mediul socio-economic natural

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Norme şi tehnice de siguranţă a traficului rutier şi audit.

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Expertize şi diagnoze tehnice în ingineria automobilelor.

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Managementul calităţii în inginerie şi omologarea transportului auto

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Logistica integrală în traficul de mărfuri şi călători.

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Tehnici avansate în diagnosticarea computerizată a automobilelor.

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Teorii şi tehnici avansate în ingineria automobilelor (motoare, propulsoare şi transmisii ).

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Activitate de cercetare practică în ingineria transportului auto.

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda