85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

MALAI Leonid

doctor în tehnică

Conferențiar universitar

1. Organe de maşini

2. Organe de malini şi sisteme de transport

3. Maşini de ridicat şi transportat

Lista publicațiilor științifice

022 432364

E-mail

MELNIC Iurie

doctor în tehnică

Conferențiar universitar

1. Bazele grafice ale proiectării

2. Geometrie descriptivă

3. Bazele cercetării ştiinţifice

Lista publicațiilor științifice

022 432364

E-mail

VALUŢA Iacob

-

Lector super. universitar

1.Teoria mecanismelor şi maşinilor

2.Mecanica teoretică

3.Maşini de ridicat şi transportat

Lista publicațiilor științifice

022 432364

E-mail

POPESCUL Angela

-

Lector super. universitar

1.Geometrie descriptivă  şi grafie inginerească

2. Geometrie descriptivă  şi desen tehnic

3. Bazele grafice ale proiectării

4. Geometrie descriptivă

Lista publicațiilor științifice

022 432364

E-mail

GOROBEŢ Rodion

-

Lector universitar

1. Mecanica teoretică

2. Teoria mecanismelor și mașinilor

3. Organe de maşini

Lista publicațiilor științifice

022 432364

E-mail

POPA Alexandru

-

Lector universitar

1. Bazele cercetări ştiinţifice

2. Rezistența materialelor

3. Organe de mașini

4. Bazele grafice ale proectării

Lista publicațiilor științifice

022  432364

E-mail

CUŞNIR Mihail

-

Lector universitar

Bazele proiectării asistate de calculator

Lista publicațiilor științifice

022  312280

E-mail


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda