85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
Declarație de răspundere managerială
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Academic offers

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina Specialitatea Învăţământ de zi Învăţământ cu frecvenţă redusă
Cilcul I - Licenţă  
Irigarea culturilor 613.1 - Agronomie pdflogo  
Cultura pajiştilor 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Tehnica experimentală 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Fitotehnie 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Standardizare, certificare şi metrologie 613.1 – Agronomie pdflogo  
Agrochimia 613.1 – Agronomie pdflogo  
Agrotehnica 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Erbologia aplicată 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Consultanţa agricolă 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Tehnologii în fitotehnie 424.1 Ecologie pdflogo pdflogo
Gestionarea deşeurilor organice 424.1 Ecologie pdflogo  
Tehnologii în fitotehnie 361.3 Contabilitate pdflogo  
362.1 Marketing şi logistică pdflogo  
363.1 Business şi administrare pdflogo  
363.2 Achiziţii pdflogo  
364.1 Finanţe şi bănci pdflogo  
366.1 Economie generală pdflogo  
812  – Turism pdflogo  
Fitotehnie 617.1   – Viticultură şi Vinificaţie pdflogo  
Bazele agriculturii 584.1 – Cadastru şi Organizarea teritoriului pdflogo  
Bazele agrobiologice ale ingineriei agrare 528.1.  – Mecanizarea agriculturii pdflogo  
Cilcul II - Masterat
Tehnologii avansate în fitotehnie 1. Aspecte actuale şi de perspectivă ale agrotehnicii ameliorative pdflogo
2. Aspecte teoretice şi aplicative ale sistemelor de agricultură pdflogo
3. Managementul producţiei fitotehnice pdflogo
4. Tehnologii inovative în fitotehnie pdflogo
5. Managementul calităţii seminţelor pdflogo
6. Managementul riscului în fitotehnie pdflogo
7. Bazele teoretice ale fitotehniei pdflogo

ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda