85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Relații externe

Din țară

Colaboratorii catedrei întreţin relaţii în domeniul ştiinţific şi metodic cu colegii de la alte instituţii de cercetare şi universităţi din Republica Moldova. Au încheiate acorduri de colaborare didactică şi de cercetare cu catedre şi instituţii naţionale:

  1. Inspectoratul Ecologic de Stat (practica de producţie a studenţilor specialităţii 424.1 Ecologie), durata contractului, 13 iulie 2010 - 13 iulie 2015.
  2. Centrul Republican de Pedologie Aplicată (practica de cercetare a masteranzilor specializării Agroecologie).
  3. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului „N. Dimo” (practica de cercetare a masteranzilor specializării Agroecologie).
  4.  Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului (practica de cercetare a masteranzilor specializării Agroecologie).
  5. Institutul de Ecologie şi Geografie a AŞM  (proiecte comune de cercetare, practica de cercetare a masteranzilor specializării Agroecologie, antrenarea unor specialişti ai Institutului în procesul didactic ).

De peste hotare

Catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului întreţine relaţii ştiinţifice şi didactice de colaborare internaţională cu catedrele de profil din România, Ucraina, Rusia, prin participări la simpozioane internaţionale, mese rotunde, stagieri, proiecte de cercetare bilaterale,  în deosebi cu:

Departamentul Ştiinţe tehnice şi Ştiinţele Solului ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară , Cluj - Napoca;

Facultatea de Agricultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara;

Facultatea de Agricultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară " Ion Ionescu de la Brad", Iaşi;

Universitatea" Alexandru Ioan Cuza", Iaşi;

Universitatea Agrară de Stat din Rusia (Moscova), K.A. Timireazev.

 

Informaţia privind deplasările şi stagiile cercetătorilor catedrei peste hotare în anul 2013 (pdf)

Informaţie privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare la catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului în anul 2013

Informaţii despre colaborări internaţionale a cadrelor didactice în proiecte şi activităţi internaţionale, proiecte transfrontaliere de cercetare 

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda