85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Componenţa nominală a juriilor

 

Aprobat prin

Hotărîrea Consiliului facultăţii

Proces verbal Nr.1 din 24.09.2019

 

Ciclul I Studii Superioare de Licenţă

 

Anul I

Preşedinte: Ion Bacean, dr. conf., univ., Decanul Facultăţii Agronomie.

 

 Membrii:        

Cibotaru Elena, dr., conf. universitar, prodecan;

Secrieru Silvia, dr. conf., univ., catedra Biologie vegetală;

Rotaru Ilie, dr. conf., univ., catedra Zootehnie;

Mardari Tatiana, dr. conf. univ., catedra Zootehnie;

Pavlicenco Natalia, dr., conf. univ., catedra Biotehnologii în Zootehnie.

 

Anul II

Preşedinte: Ion Bacean, dr. conf., univ., Decanul Facultăţii Agronomie.

        

Membrii:        

Cibotaru Elena, dr., conf. universitar, prodecan;

Cazmalî Nicolae, dr., conf. univ.., catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului;   

Grosu Natalia, lector univ., catedra Zootehnie;

Balan Diana, dr, conf. univ. catedra Biotehnologii în Zootehnie;

Rurac Mihail, dr. conf. univ., catedra Fitotehnie.

      

Anul III

Preşedinte: Ion Bacean, dr. conf., univ., Decanul Facultăţii Agronomie.

        

Membrii :   

Cibotaru Elena, dr., conf. universitar, prodecan;

Andriuca Valentina, dr., conf., univ., şef catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului;

Chițan Ana, dr., conf., univ. catedra Biotehnologii în Zootehnie;

Bivol Ludmila, asistent universitar, catedra Zootehnie;

Angela Melnic, asistent universitar, catedra Fitotehnie.

    

Anul IV

Preşedinte: Ion Bacean, dr. conf., univ., Decanul Facultăţii Agronomie.

        

Membrii:        

Cibotaru Elena, dr., conf. universitar, prodecan;

Daniela Dubiţ , dr., conf., univ., şef catedra de fitotehnie;

Radionov Vladimir, dr. hab., prof. univ., catedra Zootehnie;

Pîrlog Alisa, dr., conf., univ. şef catedra Biotehnologii în Zootehnie.

 

Ciclul II  Master

 

Preşedinte: Ion Bacean, dr. conf., univ., Decanul Facultăţii Agronomie.

 

Membrii:        

Cibotaru Elena, dr., conf. universitar, prodecan;

Andriuca Valentina, dr., conf., univ., şef catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului;

Secrieru Silvia, dr. conf. univ. şef catedra Biologie vegetală

Daniela Dubiţ , dr., conf., univ., şef catedra de fitotehnie;

Pîrlog Alisa, dr., conf., univ., şef catedra Biotehnologii în zootehnie;

Caisîn Larisa, dr.hab., prof. univ., şef catedra Zootehnie;

Derendovschaia Antonina, dr., hab., prof. univ., catedra Biologie vegetală;

Radionov Vladimir, dr., prof. univ. catedra Zootehnie.

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda