85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

Dubovca Teodor

Doctor ştiinţe geografice

Conferenţiar universitar

1.Hidrologia,hidrometria şi regularizarea scurgerii

2.Geofizică şi geomorfologie

3.Geologie şi hidrologie

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Şeremet Victor

Doctor habilitat ştiinţe fizico-matematice

Profesor universitar

1.Mecanica teoretică

2.Rezistenţa materialelor

3.Geotehnică şi fundaţii

4.Construcţii inginereşti

5.Statica structurilor

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Pleşca Petru

Doctor ştiinţe tehnice

Conferenţiar universitar

1.Hidrauliuca

2.Maşini hidraulice şi staţii de pompare

3.Construcţii hidrotehnice

4.Alimentării cu apă

5.Sisteme informaţionale

6.Tehnologii moderne şi modelarea în hidroamelioraţie

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Lupaşco Eleodor

Doctor ştiinţe fizico-matematice

Conferenţiar universitar

1.Fizica

2.Biofizica

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Ceban Rodica

Doctor ştiinţe agronomice

Conferenţiar universitar

1.Irigaţii

2.Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

3.Organizarea şi tehnologia construcţiilor

4.Îmbunătăţiri funciare

5.Expertiza construcţiilor

6.Dezvoltarea durabilă şi monitoringul ecologic

7.Irigarea culturilor horticole

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Mocreac Viorica

 

Lector universitar

1.Tipologia obiectelor imobiliare

4.Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare

5.Economia activităţii de îmbunătăţiri funciare

6.Combaterea eroziunii solului

7.Management în îmbunătăţiri funciare

8.Irigarea plantaţiilor horticole

Lista publicațiilor științifice

022432243

069357137

E-mail

Varzari Ion

 

Lector superior

1.Fizica

2.Biofizica

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Frăsineac Oleg

 

Lector universitar

1.Materiale de construcţie

2.Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare

3.Organizarea şi planificarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

4.Bazele construcţiilor

5.Tehnologii și mecanizarea LÎF

6.Construcții hidrotehnice

Lista publicațiilor științifice

022432243

022594997

069646157

E-mail

Coronovschi Alexandru

Doctor ştiinţe tehnice

Conferențiar cercetător

1.Exploatarea sistemelor hidroameliorative

2.Utilizarea complexă a resurselor de apă

3.Materiale de construcţie

4.Legislația în gospodărirea apelor

5. Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

6. Sisteme Informationale în Îmbunătățiri Funciare

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda