85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

 

Catedra a fost înfiinţată în 1953. E de menţionat că pe parcursul anilor de existenţă catedra a activat sub diferite denumiri: Îmbunătăţiri funciare; Îmbunătăţiri funciare şi Geodezie; Îmbunătăţiri funciare şi Organizarea teritoriului; Îmbunătăţiri funciare şi Hidrotehnică şi în prezent se numeşte Catedra de Îmbunătăţiri funciare şi Fizică.

În perioada de activitate la conducerea catedrei s-au aflat cadre didactice experimentate: profesorul universitar T.Preobrajenskii (1953-1955), conferenţiarii universitari S.Zavodnov (1955-1970), I.Ştefîrţa (1971-1980-1981), profesorul universitar V.Shegovoi (1986-1992), conferențiar universitari R.Ceban (2004-2009), I.Gherciuc (2009-2011), profesorul universitar T.Coşuleanu (1981-1986, 1992-2004, 2011- 2014), conferenţiar universitar Teodor Dubovca 2014- 2015, conferențiar cercetător Coronovschi Alexandru 2016 până în prezent.

La etapa actuală catedra  asigură 37 cursuri la facultăţile Cadastru şi Drept, Ingineria Agrară şi Transport auto, Zootehnie şi Biotehnologii, Agronomie, Horticultură.

De la momentul fondării catedrei au devenit doctori în ştiinţe 11 colaboratori şi doctori habilitaţi 4 profesori. Investigaţiile ştiinţifice efectuate de colaboratorii catedrei pe parcursul anilor s-au materializat în circa 5 monografii, 6 manuale şi peste 820 lucrări ştiinţifice. În mod deosebit accentuăm rezultatele ştiinţifice ale prof. univ. V. Şeremet care au fost publicate într-un şir de monografii şi articole ştiinţifice în ţările străine.

Catedra Îmbunătăţiri funciare pe parcursul mai multor ani a conlucrat cu întreprinderi de producţie din domeniul gospodăriei apelor şi alte domenii. Au fost organizate şi au activat filiale ale catedrei în direcţiile de exploatare a sistemelor de irigaţie din Tiraspol, Bender, Chişinău, în instituţiile de proiectare ,,Moldghiprovodhoz” (astăzi Acvaproiect), ,,Moldghiprozem”. Colaboratorii catedrei au realizat investigaţii de producţie în baza contractelor economice pe sistemele mari intergospodăreşti de irigaţie Râbnița şi Grigoropol. Recent colaboratorii catedrei împreună cu catedrele ,,Organizarea teritoriului” şi ,,Cadastru şi Geodezie” în colaborare cu savanţi şi specialişti în instituţii şi universităţi din ţară au participat activ la elaborarea şi editura a şase documente normative în construcţii.

În prezent la catedră ce efectuează cercetări ştiinţifice pe optimizarea proiectării şi exploatării sistemelor de hidroamelioraţie, de optimizare a tehnologiilor de irigare a culturilor şi plantaţiilor agricole, de elaborare a metodelor noi de determinare a stabilităţii construcţiilor, de folosire a resurselor locale alternative pentru obţinerea energiei electrice ect.

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda