85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Relații externe

Din ţară

Colaboratorii catedrei Drept întrețin colaborări în domeniu ştiinţific şi metodic cu colegii de la alte instituţii de învățământ superior din Republica Moldova în baza acordurilor de colaborare încheiate ca de exemplu, Institutul de Relații Internaționale din Moldova - Catedra Drept privat în 2010, Universitatea de Studii Europene din Moldova - Catedra Drept privat din 2013, Universitate de Studii Economice din Moldova – Catedra Drept public din 2015.

De asemenea, Catedra Drept are încheiate mai multe acorduri de colaborare și cu alte organe de stat, instituții și organizații obștești în domeniul dreptului precum:

  • Uniunea Avocaților din Republica Moldova;
  • Cancelaria de stat, oficiul teritorial Chișinău;
  • Întreprinderea de Stat "Cadastru";
  • Biroul Asociat de Avocați, Botanica;
  • Cabinetul avocatului Iulian Muntean;
  • Penitenciarul nr.4 Cricova;
  • "Ecofin-Audit-Service" SRL;
  • Biroul Asociat de Avocați, Bălți;
  • Primăria comunei Trușeni;
  • "G.C.C. Securitate" SRL

De peste hotare

Catedra are încheiate 2 acorduri de colaborare cu Catedra Drept funciar a Universităţii de Stat de Organizare a Teritoriului din Moscova în anul 2012 şi Catedra de ştiinţe juridice a Universităţii de Stat de Organizare a Teritoriului din Moscova în anul 2012. Colaboratorii catedrei anual participă la simpozioane şi conferinţe internaţionale în cadrul acestor catedre, dar şi la alte manifestări ştiinţifice organizate de instituţii de cercetări şi universitare de peste hotare.


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda