85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
Declarație de răspundere managerială
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Academic offers

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Componenţa nominală a juriilor

 Componenţa nominală a juriilor la facultatea de Cadastru și Drept

(Ciclul I)

Anul I

 1. Oleg Horjan – preşedinte – Decanul facultăţii de Cadastru și Drept, dr., conferențiar universitar, tel. 31-22-57
 2. Efim Zubco - lector superioruniv. catedra Cadastru și Geodezie
 3. Varzari Ion – lector superior, catedra de Îmbunătățiri funciare Fizică
 4. Oleg Frasineac – lector universitar, catedra Îmbunătățiri funciare și Fizică
 5. Ecaterina Baltaga – dr., conferenţiar universitar, Catedra Drept

Anul II

 1. Oleg Horjan – preşedinte – Decanul facultăţii de Cadastru și Drept, dr., conferențiar universitar, tel. 31-22-57
 2. Oleg Bontea – dr., conf. univ. catedra Drept
 3. Iulia Corman – lector superior, catedra Organizarea teritoriului
 4. Sergiu Popescu – lector univ. catedra Cadastru și Geodezie
 5. Viorica Mocreac – lector superior universitar, Îmbunătățiri funciare și Fizică

Anul III

 1. Oleg Horjan – preşedinte – Decanul facultăţii de Cadastru și Drept, dr., conferențiar universitar, tel. 31-22-57
 2. Ion Botnarenco – dr., conf. univ. șeful catedrei Cadastru și Geodezie
 3. Rodica Ceban – dr., lector superior universitar, Îmbunătățiri funciare și Fizică
 4. Octavian Potînga – lector univ. catedra Cadastru și Geodezie
 5. Elena Moraru - dr., lector superior universitar, Catedra Drept

Anul IV

 1. Oleg Horjan – preşedinte – Decanul facultăţii de Cadastru și Drept, dr., conferențiar universitar, tel. 31-22-57
 2. Coronovschi Alexandru– dr., conf. univ., șeful catedrei Îmbunătățiri funciare și Fizică
 3. Teodor Moraru – dr., conf. univ. catedra Organizarea teritoriului
 4. Seinic Valeriu – lector superior universitar, catedra de Cadastru şi Geodezie
 5. Angela Cuciurcă – dr., lector superior universitar, Catedra Drept

Componenţa nominală a juriilor la facultatea de Cadastru și Drept

(Ciclul II)

 1. Oleg Horjan – preşedinte – Decanul facultăţii de Cadastru și Drept, dr., conferențiar universitar, tel. 31-22-57
 2. Coronovschi Alexandru– dr., conf. univ., șeful catedrei Îmbunătățiri funciare și Fizică
 3. Ion Botnarenco – dr., conf. univ. catedra Cadastru și Geodezie
 4. Ecaterina Baltaga – dr., conf. univ. șeful catedrei Catedra Drept
 5. Teodor Moraru – dr., conf. univ. catedra Organizarea teritoriului


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda