85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Academic offers

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Microeconomie 366.1 Economie generală pdflogo pdflogo
363.1 Business şi administrare pdflogo pdflogo
362.1 Marketing şi logistică pdflogo pdflogo
363.2 Achiziţii pdflogo  
364.1 Finanţe şi bănci pdflogo pdflogo
361.3 Contabilitate pdflogo pdflogo
Microeconomics 363.1 Business şi administrare pdflogo -

Macroeconomie

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

pdflogo

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

pdflogo

363.2 Achiziţii

pdflogo

 

364.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

pdflogo

361.3 Contabilitate

pdflogo

 

Macroeconomics 363.1 Business şi administrare pdflogo -

Geografia economică a agriculturii mondiale

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

pdflogo

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

pdflogo

363.2 Achiziţii

pdflogo

 

364.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

pdflogo

Economic Geography of World Agriculture 363.1 Business şi administrare pdflogo  

Economia agrară

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

pdflogo

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

pdflogo

363.2 Achiziţii

pdflogo

pdflogo

364.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

pdflogo

Integrarea Economică Europeană

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

pdflogo

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

pdflogo

363.2 Achiziţii

pdflogo

 

364.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

pdflogo

361.3 Contabilitate

pdflogo

pdflogo

613.1   Agronomie

pdflogo

pdflogo

424.1   Ecologie 

pdflogo

pdflogo

612.1   Protecţia plantelor

pdflogo

615.1   Horticultură

pdflogo

pdflogo

616.1   Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

-

617.1   Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

614.1   Zootehnie

pdflogo

pdflogo

641.1(2601*)   Medicină veterinară

pdflogo

618.1   Biotehnologii agricole

pdflogo

 

524.2   Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

583.1   Ingineria mediului

pdflogo

pdflogo
527.1   Ingineria și tehnologia transportului auto pdflogo pdflogo

528.1   Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

584.1   Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

584.3   Evaluarea imobilului

pdflogo

pdflogo

812.2   Turism

pdflogo

pdflogo

European Economic Integration 363.1 Business şi administrare pdflogo  
Bazele micro-macroeconomiei

613.1   Agronomie

pdflogo

pdflogo

424.1   Ecologie 

   

612.1   Protecţia plantelor

pdflogo

615.1   Horticultură

pdflogo

pdflogo

616.1   Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo

617.1   Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

614.1   Zootehnie

pdflogo

pdflogo

641.1(2601*)   Medicină veterinară

pdflogo

618.1   Biotehnologii agricole

pdflogo

 

583.1   Ingineria mediului

pdflogo

584.1   Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

584.3   Evaluarea imobilului

pdflogo

812.2   Turism

pdflogo

pdflogo

Economia Moldovei

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Economia riscului şi incertitudinii

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Economia sectorului agroindustrial 613.1 Agronomie    

Economia mediului

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Economia inovaţiilor

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Politica agrară  a RM

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

pdflogo

Agricultural policy of the Republic of Moldova 363.1 Business şi administrare    

Politica agricolă  a UE

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Economie şi politici sociale

366.1 Economie generală

pdflogo

Economia sectorului public

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Economia mondială

366.1 Economie generală

pdflogo

Economia europeană

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Economie şi dezvoltare rurală

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Ciclul II (master)

Cooperarea în sectorul agroalimentar

Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

Politici şi procese de dezvoltare rurală

 Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

Dezvoltarea economică durabilă în spaţiul rural

 Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

Diagnosticul economico– financiar al întreprinderilor agroalimentare

1. Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

2. Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

pdflogo

-

Economia afacerilor şi protecţia concurenţei economice

Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

Evaluarea economică a investiţiilor

Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

Politici macroeconomice

1. Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

2. Administrarea afacerilor

pdflogo

-

Economie și politici de dezvoltare regională

3. Economie şi management în sectorul agroalimentar

pdflogo

-


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda