85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
Declarație de răspundere managerială
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Academic offers

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Direcţiile de cercetare

Direcţiile de cercetare ale colaboratorilor catedrei

Numele, prenumele

Direcţiile de cercetare

1.Litvin Aurelia

Problemele managementului promovării produselor agroalimentare din Republica Moldova

2.Tomiţa Petru

Metodele manageriale în condiţiile economiei concurenţiale

3.Ţurcanu Petru

Stimularea muncii în sectorul agrar a Republicii Moldova

4.Cimpoieş Dragoş

5.Sporirea competitivităţii exploataţiilor agricole din Republica Moldova în contextul DCFTA.

5.Certan Simion

Modalităţi de eficientizare a managementului

Integrarea economică a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

6.Morei Virgiliu

Managementul sporirii eficienţei utilizării forţei de muncă în sectorul agrar al Republicii Moldova

Planificarea şi prognozarea necesarului forţei de muncă în agricultură

7.Zbancă Andrei

Argumentarea investiţiilor în sectorul agricol de valoare înaltă al Republicii Moldova

8.Negritu Ghenadie

Organizarea şi eficienţa economică în sectorul agroalimentar

9.Perju Ion

Aplicarea practicii manageriale europene in exploataţiile agricole din RM

10.Dobrovolschi Ludmila

Managementul afacerilor mici şi mijlocii în sectorul agroalimentar

11.Grinciuc Liliana

Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului horticol din Republica Moldova

12.Deliu Natalia

Modalităţile de susţinere a sectorului agrar al Republicii Moldova

13.Perju Mariana

Dezvoltarea social-economică a spațiului rural al Republicii Moldova în contextul integrării în uniunea europeană

14.Griţco Ina

Managementul transportului în sectorul agrar al Republicii Moldova (în baza datelor zonei de centru)


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda