85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor 2015

Secţia “Marketing şi Logistică”

Preşedinte - stud an III, Cucu Veronica

Vicepreşedinte - masterand. an I, Boaghie Cezara 

Membrii : stud. an II, Vreme Constantin, masterand an.II,  Josan Serghei

Cuvînt de deschidere: Svetlana Gangan, dr.,conf. univ. – şef catedra Marketing şi Achiziţii

  • Locul I – Boaghie Cezara, masterandanul I gr.2,raport cu tema: „Dezvoltarea infrastructurii de marketing agricol prerogativă a Politicii Agricole Comune pentru Republica Moldova
  • Locul II–  Belocosov Nicolai, masterandanul I gr.2, raport  cu tema: „Marketingul direct – alternativă de politică de comunicaţie a organizaţiei
  • Locul III–Coşciuc Elena, studentanul I, gr 2, Business şi Administrare  raport cu tema: „Rebranding as the market strategy in the hotel services industry

Menţiuni:  Jomiru Mariana, Josan Serghei, Gangan Eugen, Vreme Constantin, Romanciuc Vladimir, Dobîndă Olga. 

Foto:  Secţia Marketing şi Logistică

Secţia “Achiziţii”

Preşedinte - stud an III,  Lungu Anastasia

Vicepreşedinte - masterand. an I, Rotaru Serghei

Membrii secţiei: stud. an II, Donţu Mihaela ,stud.an II, Culeva Mihaela

Cuvînt de deschidere: Svetlana Gangan, dr.,conf. univ. – şef catedra Marketing şi Achiziţii

  • Locul I- Lungu Serghei, student. an III, gr. 4, raportcu tema: „Planificarea achiziţiilor de mărfuri şi materiale în unităţile agricole (în baza datelor SRL“Agroelcor” S.Zorile,r.Orhei)”
  • Locul IIGrigori Mihaela, masterand. an I, gr. 2,  raport cu tema: ” Dezvoltarea achiziţiei internaţionale de materie prima  pentru întreprinderile sectorului zootehnic din Republica Moldova”
  • Locul IIIBarajin Cristina, student. an II, gr. 4,raport cu tema: „Analiza licitaţiilor în Republica Moldova”

Menţiuni:  Culeva Mihaela, Rotaru Serghei, Băbănuţă Elena, Crudu Natalia, Lungu Anastasia, Nemţanu Olga, Suportat Elena.

Foto: Secţia Achiziţii


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda