85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Academic offers

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Activități extracurricul-are

 • participarea în activitatea departamentului in-coming turismului a tur-operatorului Amadeus Travel & Lufthansa Center la întâlnirea oaspeţilor din corporaţia EPSON (Japonia, Federaţia Rusă)
 • participarea la competiţiile de fotbal a studenţilor anului I Catedrei de turism cu echipe din universităţile, care au catedre înrudite ULIM, ASEM; cu diferite instituţii: MOLDCELL, ANAT.
 • Expoziţie etnografică din fondul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
 • Expoziţie de carte la specialitatea „Turism” din fondurile Bibliotecii ştiinţifice a UASM.
 • Expoziţie de pliante promovatoare a Turismului intern a R.M., elaborate de către studenţii catedrei de Turism, ai Facultăţii de Economie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
 • Prezentarea mini-filmului despre activitatea catedrei de Turism a facultăţii de Economie a UASM.
 • Concert cu participarea interpreţului de muzica uşoară El – Radu(Moldova) ; interpreţi de muzică uşoară a Facultăţii de Arte Frumoase a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
 • brifing cu studenţii catedrei de Turism a UASM, care au petrecut practica: In Romania, Rusia, Belgia, Franţa.
 • cercetări de marketing, efectuate de către studenţii catedrei de Turism a UASM în cadrul Festivalului vinului pentru necesităţile a Uniunii Oenologilor RM
 • mini-conferinţa ştinţifică „Potenţialul turistic RM şi Republcii Bangladej” cu reprezentanţi din acestea ţări.
 • participarea studenţilor anului I „Turism” la organizarea masei rotunde „Oenoturismul în Republica Moldova: oferta, constrângerile şi pistele de dezvoltare”, C.I.E. MOLDEXPO,;
 • lecţie privind „Comportamentul civilizat în viaţă”,
 • discutarea cu studenţii catedrei de Turism a Codului de etică universitară,
 • vizitarea teatrului „Ginta Latină” şi vizionarea unei piese;
 • participarea studenţilor la masa rotundă în cadrul proiectului de „Elaborare a legii ghizilor în R. Moldova”, catedra de Turism, UASM;
 • vizitarea complexelor turistice rurale Genza Club, Doi Haiduci, Orhieiul Vechi: complexe turistice rurale din Butuceni,
 • vizitarea hotelurilor „Leo Grand @ Convention Centre4 *”, Nobil Boutique Hotel 5* , Codru 4*
 • excursie la Causeni (biserica Adormirii maicii Domnului)– Talmaza (gospodărie vînătorească „Fazanul argintiu”) Gradinita )( (gospodărie vitivinicolă)
 • În aprilie, are loc participarea colectivului catedrei la Expoziţia Internaţională „Tourism- Leisure-Hotels”, petrecută în incinta centrul expoziţional din Chişinău – MOLDEXPO.
 • excursie în „Shato Vartely”- „Casa Fermierului”- Manastirea Curchi
 • excursie la muzeul de Etnografie si Istorie Naturala, Muzeul de Istorie Muzei Zoologic
 • excursie în complexelor turistice rurale „Satul Moldovenesc” şi „Sky Land”
 • excursie în Gradina Botanica, Dendrarium or Chişinău
 • excursie la Valea Iazului, mon. Ţigăneşti
 • întâlnire cu reprezentantul companiei „Projects Abroad” – d-ul Igori Fonari şi 3 studenţi din Canada;
 • întâlnire cu reprezentantul Suediei Mr. Matias Skott
 • întâlnire cu voluntarul Corpului Păcii – d-ul David Sergent şi Robert
 • întâlnire cu voluntarul reprezentantul companiei „Progects abroud” din Australia Mr. Lee Orval.
 • Petrecerea excursiei, condusă de sine stătător de masterandei anului I, Catedrei de Turism a UASM, – Istrati Ana cu elevii Liceului satului Mereni „in direcţia in direcţia mănăstirea Curchi, Hâncu.

Petrecerea excursiei, condusă de sine stătător de masterandei anului I, Catedrei de Turism a UASM, – Istrati Ana cu elevii Liceului satului Mereni „in direcţia Orheiului Vechi.


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda