85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

S-a înfiinţat în anul 1944. În diferite perioade catedra a fost condusă de conferenţiarii universitari: L. Pankratiev, A. Glimberg, N. Maghin, A. Fadeev şi P. Roşca, profesorul universitar V. Cijacovschi, lectorii superiori Tamara Kaşceev şi Ludmila Şeremet. Din anul 2008 catedra este condusa de Ana Cozari, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.

Corpul didactic al catedrei constituie 7 cadre didactice, inclusiv un doctor în ştiinţe, 1 conferenţiari universitari, 2 lectori superiori universitari, 4 lectori  universitari.

Activitatea didactică a membrilor catedrei ţine de asigurarea predării cursurilor practice de limbă engleză, franceză, latină, retorică şi limbă română studenţilor grupelor cu predare în limbile rusă şi engleză.

Colaboratorii catedrei ţin lecţii practice pentru studenţi conform programelor analitice, pregătesc studenţi, masteranzi şi doctoranzi pentru participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, mobilitate academică peste hotare etc.

Investigaţiile ştiinţifice la catedră sunt orientate în două direcţii: studierea şi aplicarea metodelor moderne de predare a limbilor străine şi cercetarea ştiinţifică a sistemului terminologic.

La 26.09.2013 a fost deschis Centru de Reuşită Universitară (CRU), care reprezintă un spaţiu didactic convenabil amenajat, dotat cu resurse pedagogice şi echipament tehnic de ultimă generaţie, cu scopul de a moderniza învăţământul, de a spori atractivitatea ofertei universitare francofone şi de a mări vizibilitatea acţiunilor francofone locale. Acest centru este pus atât la dispoziţia profesorilor, cât şi a  studenţilor francofoni fiind totodată un spaţiu de formare şi auto-formare.

Pe parcursul ultimilor ani, membrii catedrei au editat circa: 1 monografie, 9 manuale, 4 dicţionare, 50 indicaţii metodice şi 80 articole ştiinţifice.


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda