85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

 Catedra a fost înfiinţată în anul 1965. Pe parcursul anilor atribuţiile de şef-catedră au fost executate de următoarele persoane: conferenţiarii universitari I. Perelberg (1965-1972), Ş. Olaru (1973-1985), A. Pşenicenco (1986-1990), A. Malai (1991), profesorul universitar A. Frecăuţeanu (1992-2010 şi 2013-2017), conferenţiarul universitar Veronica Bulgaru (2011-2012) şi conferenţiarul universitar V. Cojocari (din 2017 până în prezent).

Actualmente catedra asigură următoarele cursuri: bazele contabilităţii, contabilitate financiară – 1, contabilitate financiară – 2, contabilitate în comerţ, contabilitate de gestiune, contabilitate bancară, contabilitate în ramurile prelucrătoare, contabilitatea impozitelor, tehnologii informaţionale contabilite, audit financiar, contabilitate în instituţiile publice, contabilitate în asigurări, contabilitate, contabilitate în turism, contabilitate şi gestiune economică, contabilitate financiară aprofundată în sectorul agroalimentar, contabilitate internaţională, contabilitate managerială aprofundată în sectorul agroalimentar, audit financiar integrat în sectorul agroalimentar, cercetări aplicative în contabilitate şi audit în agricultură.

De la momentul fondării la catedră au fost elaborate şi susţinute 9 teze de doctor la specialitatea 08.00.12 „Contabilitate; audit; analiză economică” şi o teză de doctor habilitat la aceeaşi specialitate. Investigaţiile ştiinţifice ale membrilor catedrei s-au materializat în 14 manuale, 6 monografii, 31 de ghiduri şi peste 1100 de alte publicaţii ştiinţifice, metodice şi de popularizare a contabilităţii şi auditului la întreprinderile autohtone.

Membrii catedrei şi-au adus aportul la perfecţionarea contabilităţii în întreprinderile sectorului agroalimentar, optimizarea relaţiilor de arendă în agricultură, identificarea rezervelor interne ale unor entităţi concrete privind eficientizarea utilizării potenţialului de producţie în condiţiile economiei de piaţă.

Sub egida catedrei au demarat numeroase seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi de reciclare a cadrelor contabile din majoritatea întreprinderilor agricole din toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova.

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda