85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Catedra a fost înfiinţată în anul 2012 prin comasarea catedrelor: „Matematici superioare” şi „Informatică”.

CatedraMatematici superioare” a fost fondată în 1951 cu denumirea „Matematică Superioară şi Mecanică Teoretică”. Pe parcursul anilor în calitate de şefi de catedră au activat: profesorul universitar Gh. Svirschi (1951-1986), conferenţiarii universitari A. Babaroşie (1986-1990), V. Platon (1990-2006), P. Moloşnic (2006-2012).

Catedră „Informatică” a fost fondată în 1969 cu denumirea „Tehnică de calcul şi metode economico-matematice”. Pe parcursul anilor în calitate de şefi de catedră au activat: conferenţiarii universitari Valeria Cufudachi (1969-1980), D.Haruţa (1980-1986), D. Todoroi (1986-1992), N. Objelean (1992-2004) şi lectorii superiori Mavra Marcenko (2004-2006), V. Dubineanschi (2006-2012).

În prezent corpul didactic al catedrei include 11 persoane, inclusiv: conferenţiarul universitar P. Moloşnic (actualul şef catedră), conferenţiarul universitar V. Platon, conferenţiarul universitar interimar, Tatiana Platon, lectorii universitari Valentina Vasilachi, I. Safronov Eugenia Burca, A. Danilov, Marcelia Mitriuc, Iu. Danilov, Nadejda Luppol, Victoria Guci, care asigură predarea cursurilor: Matematică superioară I, Matematică superioară II, Matematici aplicate în economie, Matematică şi statistică, Informatică economică, Baze de date, Baze de date şi mijloace de comunicare, Tehnologii informaţionale, Programe informatice în afaceri, Programe informatice în marketing, Programe informatice financiar-bancare, Programe informatice în administrarea afacerilor, Sisteme informaţionale economice, Sisteme informaţionale în marketing, Sisteme informaţionale în administrarea afacerilor, Modelarea proceselor economice, Modelarea deciziilor financiare, Modelarea deciziilor monetare, Cercetări operaţionale şi Teoria deciziilor.

Catedra i-a parte în realizarea cercetărilor ştiinţifice axate pe următoarele probleme:

  • teoria funcţiilor de variabile complexe;
  • teoria probabilităţilor şi dirijarea proceselor stocastice;
  • problemele de modelare analitică la mişcarea lichidelor;
  • operatori integrali singulari în spaţii cu pondere;
  • elaborarea şi aplicarea locurilor automatizate de lucru a specialiştilor în complexul agroindustrial;
  • modelarea proceselor economice;
  • elaborarea sistemelor de dialog om-calculator.

ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda