85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

Hot-Line

Mesajul decanului

P. Tomiţa, decan interimar

Dacă iubiţi ţara, glia, pământul, tradiţiile şi obiceiurile naţionale, dacă doriţi să pătrundeţi în tainele teoriei şi practicii activităţilor economice şi serviciilor publice, dacă doriţi să iniţiaţi o afacere proprie în spaţiul rural al ţării, să participaţi în elaborarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a sectorului agroalimentar şi turismului rural, să fiţi înarmaţi cu un  bogat arsenal intelectual întru a combate sărăcia şi şomajul din satele şi orăşelele R. Moldova, să utilizaţi eficient resursele umane şi naturale ale ţării, atunci cu siguranţă, trebuie să deveniţi student al Facultăţii  Economie.

Facultatea  Economie este parte componentă importantă a celei mai  prestigioase instituţii de învăţământ agronomic din R. Moldova – Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Este o facultate deja cu tradiţii de 53 ani de activitate. Obiectivul facultăţii este pregătirea de specialişti cu cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul ştiinţelor economice, serviciilor publice, cât şi din domeniul tehnologiilor agricole. În acest fel, se consideră că absolvenţii îşi pot găsi cu mai multă uşurinţă un loc de muncă nu numai direct în sectorul agroalimentar, iniţiind propriile afaceri, dar şi în domeniile de cercetare ştiinţifică, învăţământ, administraţie, activitate bancară, marketing, contabilitate, achiziţii, servicii hoteliere,turism şi agrement, şi alte domenii.

Absolvind Facultatea Economie, veţi stăpâni un limbaj economic, care cuprinde diverse domenii ale vieţii economice şi sociale, veţi dispune de avantaje competitive pe piaţa muncii.

Cu o deosebită plăcere vreau să menţionez că în toţi anii de activitate a Facultăţii Economie, de la 01.09.1965 şi pînă în prezent, facultatea a evoluat ascendent, devenind principala şi, pentru moment, unica facultate ce pregăteşte economişti în domeniul sectorului agrar şi turismului rural.

Sunt convins că prin dezvoltarea învăţământului economic agrar şi ştiinţei economice în sectorul agroalimentar, şi a spaţiului rural în ansamblu, se va putea promova interesul naţional în asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare, păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale, utilizării raţionale a resurselor naturale şi a forţei de muncă din spaţiul rural.

Ştiinţa economică şi pregătirea economiştilor în sectorul agroalimentar şi a specialiştilor în domeniul serviciilor hoteliere, turismului şi agrementului trebuie privite ca pârghii principale ale schimbării vieţii la sate, apropierii condiţiilor de viaţă din spaţiul rural cu cele din spaţiul urban.

Realizarea unei educaţii profesionale la nivelul european este direcţia strategică a activităţii colectivului profesoral didactic al Facultăţii  Economie, care numără circa 90 persoane, inclusiv 8 doctori habilitaţi în economie, profesori universitari, 44 conferenţiari universitari, doctori în ştiinţe.

 

Veniţi la noi şi veţi avea un viitor luminos garantat!


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda