85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Interviu cu Anastasia VENGHER - absolventă la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie promoţia 2013

Vengher A.

Anastasia Vengher,

- absolventă la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie promoţia 2013,

- angajată la companie moldo-italiană Ecogruppo Italia-M SRLîn domeniul certificării produselor agroalimentare,

- masterandă UASM.

Întrebare: În ce perioadă aţă făcut studiile la UASM?

Răspuns: Studiile la UASM le-am făcut în perioada 2009-2013.

Întrebare: Nu regretaţi că aţi făcut studiile la UASM?

Răspuns: Acum nu regret deloc, că viaţa m-a adus la pragul UASM pentru a-mi face studiile.

Întrebare: Nu regretaţi că aţi făcut studiile la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie?

Răspuns: Singura denumire a specialităţii „Viticultură şi vinificaţie” m-a făcut să mă îndrăgostesc de ea. Când făcusem deja cunoştinţă cu esenţa acestor ştiinţe, am înţeles că acesta este intr-adevăr lucrul căruia vreau să mă dedic.

Întrebare: Dacă aţi putea întoarce timpul aţi alege specialitatea Viticultură şi vinificaţie?

Răspuns: Cu siguranţă – da.

Întrebare: De ce?

Răspuns: Pentru că anii de studenţie la această specialitate mi-au oferit multe experienţe plăcute şi pline de înţelepciune. Daca aş avea darul să reîntorc timpul, nu aş ezita să aleg din nou Viticultură şi vinificaţie.

Întrebare: Dacă aţi putea întoarce timpul ce aţi modifica intru sporirea calităţii procesului didactic?

Răspuns: Totul a fost perfect la momentul potrivit, dar dacă totuşi m-aş reîntoarce acum în trecut - abordarea studiilor din partea mea aş face-o mai responsabilă, aş studia mult mai mult independent şi aş fi mai insistentă în solicitare de informaţii.

Întrebare: Ce amintiri plăcute v-au lăsat studiile la UASM?

Răspuns: Sunt multe, dar cu o deosebita plăcere îmi amintesc perioadele practicilor didactice şi în producţie. Trăirile oferite de vizitele către cele mai vestite vinării din Moldova, sunt de nedescris. Adaus de experienţă profesională şi îmbogăţire a sufletului - ce poate fi mai plăcut!

Întrebare: Ce le-aţi recomanda actualilor studenţi la specialitatea Viticultură şi vinificaţie?

Răspuns: Fiţi precum buretele, absorbiţi tot ce vi se pune pe farfuria studiilor. Studiaţi cît mai mult şi cercetaţi! Lumea viei şi vinului este spectaculoasă!

Întrebare: Ce le-aţi recomanda actualilor absolvenţi de liceu şi colegiu, potenţialilor studenţi la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie?

Răspuns: Dragi absolvenţi, călători, care sunteţi în căutarea noilor orizonturi, vă invit spre tărâmul neamului nostru strămoşesc Viticultura şi vinificaţia. Veniţi să învăţaţi şi să continuaţi tradiţia moldovenească de a creşte struguri şi a face vin.

Întrebare: Cum puteţi contribui D-voastre la sporirea calităţii pregătirii specialiştilor la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie?

Răspuns: Aş vrea să înaintez un proiect de creare a unei secţii de micovinificaţie în cadrul catedrei de Viticultură şi vinificaţie, care ar deveni o bază profesională foarte bună pentru studenţi, acumulare de experienţă în procesele practice şi posibilitatea de-a experimenta pentru obţinerea celor mai bune rezultate.

Întrebare: În viziunea D-voastre care este filosofia specialităţii Viticultură şi vinificaţie?

Răspuns: Studiile la specialitatea Viticultura şi vinificaţie trebuie să fie la fel de calitative ca şi vinul cel de colecţie, care aşteaptă să fie turnat într-un pahar pentru a minuna şi bucura simţurile celui ce îl serveşte.

Vă mulţumim pentru sinceritate.

A intervievat Moiseenco Felicia şi Serbina Natalia, specialitatea Viticultură şi vinificaţie


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda